از لیست اعضاء هیات علمی دانشگاه های کشور و مراکز تحقیقاتی کشاورزی ، بستگی به موضوع مقاله به  عنوان داور استفاده می شود.

 

International Reviewers

 

Reviewer Name Specialty Affiliation
محمدرضا   چایی‌چی اکولوژی گیاهان زراعی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه دولتی پلی‌تکنیک کالیفرنیا، آمریکا
 ناصر پورسرابانی ژنتیک گیاهی  HEISENBERG-Research Group Plant Architecture, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) Corrensstr. 3, OT Gatersleben, D-06466 Stadt Seeland, Germany
آنتونیو  فرانته گلکاری (گیاهان زینتی)  دانشیار، گروه کشاورزی و علوم محیطی، دانشگاه میلان، ایتالیا
 مسعود  هاشمی  کشاورزی پایدار استاد، گروه مواد غذایی و کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ماساچوست، آمریکا
امیر سلطان بیگی گیاهان دارویی و معطر عضو هیئت علمی دانشگاه کوجاتپه - ترکیه
رانجیت پاتیرانا میوه کاری استاد موسسه گیاه و غذا پالمرستون نیوزلند
امین الدین کاجنگ فیزیولوژی گیاهی Department of Land Management, University Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
محد  خنیف یوسف  فیزیولوژی گیاهی  Department of Land Management, University Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
رادضیه  ادتمن  فیزیولوژی گیاهی  Department of Land Management, University Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia  
اسماعیل  فلاحی  میوه کاری  دانشگاه آیداهو، آمریکا 

 

 

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Journal Admin مجله تولیدات گیاهی
mohammad khalaj E: خاک شناسی، H: گیاهان زینتی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران
leyla nazari B: اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، شیراز.
میلاد آئینی E: گیاه پزشکی گروه گیاهپزشکی اهواز
محمد جواد آروین دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید آقاعلیخانی A: اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی- مدیر گروه زراعت- دانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی آل ابراهیم A: علوم علف های هرز اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات
امیر آینه بند A: اکولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
علیرضا ابدالی مشهدی B: اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
اصغر ابراهیم زاده H: فیزیولوژی پس از برداشت استادیار گروه علوم باعبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
محمود اثنی عشری H: کشت بافت استاد گروه علوم باعبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
عبداله احتشام نیا H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه لرستان
سید محمدرضا احتشامی A: علوم بذر، A: فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
علی اکبر احسانپور H: فیزیولوژی گیاهی، H: کشت بافت دانشگاه اصفهان
هادی احمدی B: اصلاح نباتات، B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان
نگین اخلاقی H: میوه کاری استادیار مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مازندران
عیسی ارجی H: میوه کاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
کاظم ارزانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم ارزانی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
احمد ارشادی گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
اصغر استاجی H: میوه کاری گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران
اسد اسدی آبکنار H: میوه کاری مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
عزت الله اسفندیاری E: گیاه پزشکی دانشگاه مراغه
حمداله اسکندری A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور
بهروز اسماعیل پور H: سبزی و صیفی دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد اسماعیلی B: بیوتکنولوژی گیاهی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان
سمیه اسماعیلی A: تنش محیطی یا زیستی، H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، H: کشت بافت، H: گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا اصغری A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد رضا اصغری پور A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت دانشگاه زابل
رسول اصغری زکریا B: اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مسعود اصفهانی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشگاه گیلان
وحید اطلسی پاک A: تنش محیطی یا زیستی، A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، B: اصلاح نباتات دانشگاه پیام نور همدان
محمدعلی اعظمی H: میوه کاری استادیار گروه باغبانی دانشگاه مراغه
غلام علی اکبری A: فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان
جمالعلی الفتی H: سبزی و صیفی دانشگاه گیلان-دانشکده علوم کشاورزی
الهام الهی فرد A: علوم علف های هرز گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
یحیی امام A: فیزیولوژی گیاهان زراعی هیأت علمی دانشگاه شیراز
آریو امامی فر H: فیزیولوژی پس از برداشت، H: میوه کاری سنندج دانشگاه کردستان گروه باغبانی
محمداسماعیل امیری دانشگاه زنجان
رضا امیری فهلیانی B: اصلاح نباتات استادیار، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
اشکبوس امینی A: تنش محیطی یا زیستی، A: فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- کرج
روح الله امینی A: علوم علف های هرز دانشگاه تبریز
رقیه امینیان A: تنش محیطی یا زیستی، B: اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
مجید امینی دهقی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهد تهران
محمد حسین امینی فرد H: سبزی و صیفی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه بیرجند
بهرام اندرزیان A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، B: اصلاح نباتات استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
محمدحسین انصاری A: اکولوژی گیاهان زراعی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
سعید اهری زاد B: اصلاح نباتات تبریز
محمود ایزدی H: میوه کاری، H: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
علی ایزدی دربندی B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان
علی ایمانی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج
علی اکبر ایمانی B: اصلاح نباتات گروه آموزش کشاورزی و گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل
محمود باقری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
نادعلی باقری B: بیوتکنولوژی گیاهی، H: کشت بافت استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی 578، ساری، مازندران،
واحد باقری H: گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان، ایران
محمد جعفر بحرانی A: اکولوژی گیاهان زراعی استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز-
رضا برادران B: اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات ، واحد بیرجند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران .
طاهر برزگر H: سبزی و صیفی دانشگاه زنجان
محمد برزگری A: علوفه رئیس بخش تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
ایرج برنوسی B: اصلاح نباتات گروه اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه
حمیدرضا بلوچی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه زراعت و اصلاح‌نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
علی رضا بنیان پور H: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابخ طبیعی فازس
محمد علی بهدانی A: اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند (زعفران)
کوروش بهنام فر A: فیزیولوژی گیاهان زراعی اهواز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
مهدی بیکدلو گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست اراک، دانشگاه اراک، اراک، ایران
زهرا پاک کیش H: فیزیولوژی پس از برداشت استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر
خسرو پرویزی B: اصلاح و بیوتکنولوژی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
جابر پناهنده H: سبزی و صیفی دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی
بهمن پناهی H: میوه کاری دانشیار علوم باغبانی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
فرزین پورامیر A: فیزیولوژی گیاهان زراعی فارغ التحصیل دکتری
منا پورعیسی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
همت الله پیر دشتی A: تنش محیطی یا زیستی، A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا پیرزاد A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه گروه زراعت
علی تدین A: علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
محمود رضا تدین A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
مسعود ترابی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، H: فیزیولوژی گیاهی استادیار پژوهشی/بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان.سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،اصفهان،
موسی ترابی گیگلو H: سبزی و صیفی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عزیز تراهی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری
امیر عباس تقی زاده B: اصلاح موسسه اصلاح نهال و بذر
مینا تقی زاده B: بیوتکنولوژی گیاهی، H: کشت بافت گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه اراک
محمد علی توحیدی نیا A: اکولوژی گیاهان زراعی، A: تنش محیطی یا زیستی دانشگاه تربیت مدرس
افشین توکلی B: اصلاح نباتات دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محسن جانمحمدی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
حمید جباری A: فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، کرج، ایران
اعظم جعفری H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، H: میوه کاری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
علی اشرف جعفری A: اکولوژی گیاهان زراعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مراد جعفری B: اصلاح و بیوتکنولوژی، B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه
جلیل جلیل دژمپور H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات کشاوزری و منابع طبیعی آذربایجان شرقی- ایستگاه باغبانی
جلال جلیلیان E: گیاه پزشکی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
تیمور جوادی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه گروه باغبانی دانشگاه کردستان
ویدا چالوی H: کشت بافت عضو هیئت علمی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
مصطفی چرم E: خاک شناسی دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز
مهرانگیز چهرازی H: گیاهان زینتی دانشگاه شهید چمران
کمال حاج محمد نیا قالی باف A: علوم علف های هرز گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر حاجی لو استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
شکراله حاجی وند H: میوه کاری معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
فرهاد حبیب زاده A: تنش محیطی یا زیستی استادیار گروه تولید و اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین
داود حسن پناه B: اصلاح نباتات، H: سبزی و صیفی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و
عبدالله حسن زاده قورت تپه A: اکولوژی گیاهان زراعی مرکز تحقیقات کشاوزری و منابع طبیعی آذربایجان غربی
پیمان حسیبی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی حسین پور A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
بهمن حسینی B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه گروه باغبانی
سیدمحسن حسینی A: علوم علف های هرز، H: گیاهان دارویی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سعید حضرتی H: گیاهان دارویی دانشگاه شهید مدنی
مریم حقیقی H: سبزی و صیفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین حمامی A: علوم علف های هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
ابوالقاسم حمیدی مقدم H: گیاهان دارویی، H: گیاهان زینتی دانشگاه جیرفت
حسن حیدری دانشگاه رازی
غلامرضا حیدری A: اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
مختار حیدری هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
​اورنگ خادمی H: فیزیولوژی پس از برداشت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد
راحله خادمیان A: تنش محیطی یا زیستی، H: کشت بافت استادیار گروه تولید و اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین
شیوا خالص رو A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه کردستان
اسمعیل خالقی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
علیرضا خالقی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، H: گیاهان زینتی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
شاهپور خانقلی H: گیاهان دارویی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
آیدین خدایی جوقان A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
علی خدیوی H: میوه کاری باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
سیده مهدیه خرازی H: گیاهان زینتی جهاد دانشگاهی مشهد
سارا خراسانی نژاد H: گیاهان دارویی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود خضری H: فیزیولوژی پس از برداشت، H: میوه کاری استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان
نبی خلیلی اقدم A: علوم بذر ستادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
عزیزاله خندان میرکوهی H: گیاهان زینتی دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز
احمدرضا دادرس B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی موسسه تحقیقات باغبانی زنجان
اسماعیل داراب پور E: میکروبیولوژی استادیار، گروه زیست‌شناسی، داشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز‌
عبدالستار دارابی عضو هیات علمی و محقق سبزی و صیفی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالرزاق دانش شهرکی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی شهرکرد 09137018696
محمد حسین دانشور H: کشت بافت استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، رامین، ایران
ابوالفضل درخشان A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رضا درویش زاده B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه
مسعود دهداری B: اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
مریم دهستانی اردکانی H: گیاهان زینتی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
علی دهستانی کلاگر B: اصلاح نباتات، B: اصلاح و بیوتکنولوژی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مرجان دیانت A: علوم علف های هرز هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
حسن ذکی دیزجی E: ماشین های کشاورزی گروه بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران
مریم ذوالفقاری H: گیاهان دارویی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران
مهدی راستگو A: علوم علف های هرز دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
یعقوب راعی H: فیزیولوژی گیاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سارا راهپیما H: کشت بافت دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی بخش بیوتکنولوژی
افراسیاب راهنما A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالامیر راهنما A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسین ربی انگورانی H: سبزی و صیفی، H: گیاهان دارویی استان زنجان-دانشگاه زنجان
غلامرضا ربیعی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه گروه باغبانی دانشگاه شهرکرد
محمد ربیعی B: اصلاح نباتات عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد
ولی ربیعی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، H: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دانشگاه زنجان دانشکده کشاورزی
حمید رجبی معماری B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه
مصطفی رحمتی جنیدآباد H: میوه کاری، H: میوه های معتدله گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مهدی رحیم ملک B: بیوتکنولوژی گیاهی صنعتی اصفهان گروه اصلاح
اصغر رحیمی A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار زراعت دانشگاه ولیعصر رفسنجان گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی 09122520559
مهدی رحیمی B: اصلاح نباتات گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،
سجاد رحیمی مقدم A: مدل سازی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران.
موسی رسولی H: فیزیولوژی پس از برداشت، H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشیار گروه فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر
آناهیتا رشتیان A: علوم بذر دانشگاه یزد
ورهرام رشیدی B: اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
مهدی رضائی H: میوه های معتدله استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شاهرود
عباس رضایی زاد B: اصلاح نباتات، E: گیاه پزشکی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
نصیبه رضوان طلب A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید علیرضا رضوی B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سید مهدی رضوی H: فیزیولوژی گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی
فرهنگ رضوی H: فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه زنجان
محمد رفیعی الحسینی E: گیاه پزشکی، H: گیاهان دارویی عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
محمود رقامی H: سبزی و صیفی هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمود رمرودی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه زراعت، دانشگاه زابل
داریوش رمضان H: سبزی و صیفی استادیار علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
صدراله رمضانی H: گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اصغر رمضانیان عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
غلامحسن رنجبر A: فیزیولوژی گیاهان زراعی مرکز ملی تحقیقات شوری
مسعود رنجبر B: سیتوژنتیک گروه زیست شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایزان
نفیسه رنگزن E: خاک شناسی گروه خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی) دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
ایمان روح‌اللهی H: گیاهان زینتی دانشگاه شاهد (فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی)
حمیدرضا روستا H: فیزیولوژی گیاهی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران
حبیب اله روشنفکر A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار- عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد زارع A: علوم علف های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد رضا زارع بوانی H: سبزی و صیفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
احمد زارع فیض آبادی A: اکولوژی گیاهان زراعی، A: فیزیولوژی گیاهان زراعی سازمان تحقیقات ،اموزش و ترویج کشاورزی
محبوبه زارع مهرجردی گروه باغبانی پردیس ابوریحان
محمد زارع مهرجردی B: اصلاح و بیوتکنولوژی، B: بیوتکنولوژی گیاهی عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی شیروان
عبدالکریم زارعی B: اصلاح و بیوتکنولوژی، H: میوه کاری دانشگاه جهرم
لیلا زارعی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، B: اصلاح نباتات عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
بهمن زاهدی دانشگاه کشاورزی لرستان
سید مرتضی زاهدی H: فیزیولوژی پس از برداشت، H: میوه کاری گروه باغبانی دانشگاه مراغه
حمید زرگری H: میوه کاری عضو هیأت علمی و رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهرم
پیمان زمانی B: اصلاح نباتات تهران – خ قزوین – شرکت دخانیات ایران -اداره کل امور تحقیقاتی :09194368608
رحمان زندی A: تنش محیطی یا زیستی راسان رضوی- سبزوار- دانشگاه حکیم سبزواری-دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی
مهدی زهراوی B: اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
احسان اله زیدعلی A: علوم علف های هرز عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
شهره زیودار H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران
ابراهیم سابکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)
حسن ساری‌خانی استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علیرضا سبحانی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی سپهری A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بوعلی سینا
راضیه سرابادانی B: اصلاح نباتات پیام نور تهران
کریم سرخه B: بیوتکنولوژی گیاهی، E: گیاه پزشکی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سلطان بیگی H: گیاهان دارویی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آفیون - ترکیه
مرتضی سلیمانی اقدم H: فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه بین المللی قزوین
لیلا سمیعی H: کشت بافت پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
یوسف سهرابی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشگاه کردستان
محمد کاظم سوری H: سبزی و صیفی دانشگاه تربیت مدرس
ناجی سیاحی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی پیام نور اهواز
سید عطاء اله سیادت E: گیاه پزشکی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمد سیاری H: فیزیولوژی پس از برداشت عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
عبدالرضا سیاهپوش A: علوم علف های هرز گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد رضا سیاهپوش B: اصلاح نباتات، B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی سیاوشی A: اکولوژی گیاهان زراعی، A: کشاورزی ارگانیک دانشگاه پیام نور
علیرضا شافعی نیا B: اصلاح نباتات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
احمد شاکر اردکانی H: فیزیولوژی پس از برداشت، H: میوه های معتدله هیات علمی پژوهشکده پسته
لیلا شبانی H: فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهر کرد
یاور شرفی عضو هیت علمی دانشگاه شاهدو مدیر گروه باغبانی
یاور شرفی H: فیزیولوژی پس از برداشت، H: میوه کاری مدیر گروه علوم باغبانی/ دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
جابر شریفی A: اکولوژی گیاهان زراعی استادیار پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل-سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش
ادریس شعبانی H: سبزی و صیفی .
مجید شکرپور B: اصلاح نباتات دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز
منصوره شمیلی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه هیات علمی دانشگاه هرمزگان
علیرضا شهسوار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمود شور هیئت علمی گروه باغبانی
احمدعلی شوشی دزفولی B: اصلاح نباتات استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
فرهاد صادقی B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
سید یعقوب صادقیان مطهر B: اصلاح نباتات عضو هیئت علمی بازنشسته موسسه تحقیقات چغندرقند
محمد رضا صالحی سلمی B: اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
رضا صالحی محمدی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران-کرج
ناصر صباغ نیا B: اصلاح نباتات دانشگاه مراغه
امیر صحرارو H: کشت بافت هیئت علمی دانشگاه گیلان
فریده صدیقی دهکردی H: گیاهان دارویی دانشگاه شهید چمران
وحیدرضا صفاری H: گیاهان زینتی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر
مهدی صیدی H: سبزی و صیفی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
رضا ضرغامی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، H: فیزیولوژی گیاهی دانشیار بخش کشت بافت و سلول، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران(ABRII) ، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO) ،کرج، ایران
سید محمد تقی طباطبایی B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
سیروس طهماسبی B: اصلاح نباتات بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
بهرام عابدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر عالم زاده انصاری گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران
غلامرضا عبادوز A: علوفه عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدتقی عبادی H: گیاهان دارویی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
احمدرضا عباسی فر H: سبزی و صیفی عضو هیئت علمی داتشگاه اراک
روح اله عبدالشاهی B: اصلاح نباتات، B: بیوتکنولوژی گیاهی عضو هیئت علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان
بابک عبدالهی B: اصلاح نباتات، B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه
مژگان عبدشاهیان A: فیزیولوژی گیاهان زراعی هیات علمی پیام نور
محمد عبدلی B: اصلاح نباتات گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه ملایر، ایران
مسلم عبدی پور B: اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد- ایستگاه گچساران
جواد عرفانی مقدم H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
مسعود عزت احمدی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات، آموزش
شیوا عزیزنیا B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی
خسرو عزیزی A: اکولوژی گیاهان زراعی استاد گروه آموزشی ژنتیک و تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
مهدی عزیزی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
مجید عزیزی ارانی H: گیاهان دارویی استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
سعید عشقی دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
محمدحسین عظیمی H: گیاهان زینتی مدیر گروه ژنتیک و به نژادی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
محمود عظیمی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
مهدی عقیقی شاهوردی H: فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شاهد
مجتبی علوی فاضل A: فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
هادی علی پور B: اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی
پازکی علیرضا A: تنش محیطی یا زیستی، E: گیاه پزشکی عضو هیات علمی و رییس مرکز رشد واحدهای فناور
ابوالفضل علیرضالو H: سبزی و صیفی، H: گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه پردیس نازلو دانشکده کشاورزی گروه باغبانی
سعداله علیزاده اجیرلو دانشگاه تبریز
نعیمه عنایتی ضمیر E: خاک شناسی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران
حامد عینی نرگسه A: اکولوژی گیاهان زراعی گروه علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.
عبدالعلی غفاری A: اکولوژی گیاهان زراعی، E: گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی
مجید غلامحسینی A: زراعت استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
رحمت اله غلامی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
منصور غلامی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
عسکر غنی H: گیاهان دارویی دانشگاه جهرم، گروه گیاهان داروئی
منصور غنیان گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اسفندیار فاتح A: اکولوژی گیاهان زراعی، E: گیاه پزشکی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
سید علی فاضل زاده E: گیاه پزشکی دانشگاه آزاد واحد دزفول
محمد فتاحی H: میوه کاری استادیار دانشگاه ارومیه
جواد فتاحی‌مقدم H: فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی/پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری
محمدحسین فتوکیان B: اصلاح نباتات دانشیار اصلاح نباتات دانشگاه شاهد پایه ۲۱ رییس دانشکده کشاورزی
هوشنگ فرجی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه یاسوج
محمد فرخاری B: سیتوژنتیک استاد دانش‌گاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
رضا فرخی نژاد استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران
معصومه فرزانه A: علوم علف های هرز گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
روزبه فرهودی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی هئیت علمی دانشگاه آزاد -اهواز
پرویز فصاحت B: ژنتیک گیاهی محقق، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
مازیار فقیه نصیری H: فیزیولوژی پس از برداشت عضو هیات علمی/موسسه تحقیقات مرکبات
سینا فلاح A: اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
حمید رضا فلاحی A: اکولوژی گیاهان زراعی استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
لیلا فهمیده B: اصلاح و بیوتکنولوژی، B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
حسن فیضی A: علوم بذر دانشگاه تربت حیدریه، گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی
رضا فیفائی H: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری گروه ژنتیک و به نژادی، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی.
کامران قاسمی H: سبزی و صیفی، H: فیزیولوژی گیاهی هیات علمی گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مصطفی قاسمی H: میوه کاری هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، ایران
عبداالله قاسمی پیربلوطی A: اکولوژی گیاهان زراعی، H: گیاهان دارویی استاد گروه گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تهران
مسعود قاسمی قهساره H: گیاهان زینتی دانشگاه شهر کرد
مهدی قبولی B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
جاوید قرخلو A: علوم علف های هرز دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی قرقانی H: میوه های معتدله گروه باغبانی دانشگاه شیراز09171851860
محمد حسین قرینه A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عبدالغفور قلی زاده E: خاک شناسی رییس گروه زراعت مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
اسماعیل قلی نژاد A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
احمد قنبری E: گیاه پزشکی دانشگاه زابل گروه زراعت
کامی کابوسی A: تنش محیطی یا زیستی، E: آبیاری گروه کشاورزی- واحد گرگان- دانشگاه آزاد اسلامی- گرگان- ایران
بهاره کاشفی H: گیاهان دارویی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
کامیار کاظمی A: اکولوژی گیاهان زراعی، A: تنش محیطی یا زیستی گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
علی کاظمی پور B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید عبدالرضا کاظمینی E: گیاه پزشکی دانشیار بخش زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سید عبدالرضا کاظمینی E: گیاه پزشکی عضو هیات علمی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
ایمان کامرانفر B: اصلاح نباتات آلمان
همایون کانونی B: اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
بیژن کاوسی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، H: میوه کاری پژوهشگر علوم باغبانی
حامد کاوه H: سبزی و صیفی عضو هیت علمی/ گروه تولیدات گیاهی / دانشگاه تربت حیدریه
احمد کلانتر احمدی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، E: گیاه پزشکی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
کاظم کمالی علی آباد B: بیوتکنولوژی گیاهی استادیار دانشکاه یزد
محمد امین کهن مو A: اکولوژی گیاهان زراعی هیات علمی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه خلیج فارس
محمود کوشش صبا H: فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه کردستان
مهرآنا کوهی دهکردی B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور شهرکرد، گروه بیوتکنولوژی
فاطمه کیخا آخر B: بیوتکنولوژی گیاهی استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
فرزاد گرامی A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشجوی دکترا زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز گلعین عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مرکبات
محمد گلوی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل. زابل
آرام گورویی A: اکولوژی گیاهان زراعی پژوهشگر گروه INRES دانشگاه بن آلمان
عبدالعلی گیلانی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز
امین لطفی جلال آبادی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
شهرام لک A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، H: فیزیولوژی گیاهی رئیس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز
رضا مامقانی B: اصلاح نباتات گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اهواز
علی ماهرخ E: گیاه پزشکی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
بابک متشرع زاده E: خاک شناسی دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی گروه خاکشناسی بخش تنش و الودگی عناصر سنگین
مهرو مجتبایی زمان A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
مانی مجدم A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، E: گیاه پزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ناصر مجنون حسینی A: اکولوژی گیاهان زراعی، A: علوفه عضو هیات علمی
مجید مجیدیان A: غلات دانشگاه گیلان
مهدی محب الدینی B: اصلاح نباتات، B: اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه محقق اردبیلی
رحیم محمدیان H: فیزیولوژی گیاهی رئیس بخش به زراعی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند
محمد محمودی سورستانی H: گیاهان دارویی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی مختصی بیدگلی A: علوم علف های هرز گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ص. پ. 336-14115، تهران ، ایران
علی مختصی بیدگلی A: اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت-دانشکده کشاورزی-دانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران
محمد مدرسی B: اصلاح نباتات عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
مهدی مدن دوست A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
حمید مدنی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، E: گیاه پزشکی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
پژمان مرادی H: گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه
محمد رضا مرادی تلاوت A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فرید مرادی نژاد H: فیزیولوژی پس از برداشت عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
سید محمد حسن مرتضوی H: فیزیولوژی پس از برداشت استادیار
سید نجم الدین مرتضوی H: گیاهان زینتی گروه باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان- زنجان - ایران
سیدمحمدمهدی مرتضویان B: اصلاح نباتات، B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان- گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
اکبر مرزوقیان A: علوم بذر، B: اصلاح نباتات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
سید حسن مرعشی H: کشت بافت دانشگاه فردوسی مشهد
موسی مسکرباشی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی، B: اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
علی مشتطی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
معرفت مصطفوی راد A: اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی
منصور مطلوبی H: گیاهان زینتی دانشگاه تبریز
علی اکبر مظفری B: بیوتکنولوژی گیاهی استادیار
حسین معتمدی E: میکروبیولوژی استاد، گروه زیست‌شناسی، داشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز‌
نوراله معلمی H: میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سودابه مفاخری H: گیاهان دارویی عضو هیات علمی. گروه مهندسی علوم باغبانی. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد مقدم H: گیاهان دارویی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مقدم واحد B: اصلاح نباتات گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
علی منصفی A: علوم علف های هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن منیری فر B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
خسرو مهدی خانلو B: اصلاح نباتات گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
علی اشرف مهرابی B: اصلاح و بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه ایلام
مهدی مهرابی کوشکی E: گیاه پزشکی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن موحدی دهنوی A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه یاسوج
سید اصغر موسوی H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، H: میوه کاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری- بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی،
سید امیر موسوی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سید سعید موسوی B: اصلاح نباتات دانشگاه بو علی سینا
موسی موسوی B: بیوتکنولوژی گیاهی استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سید جواد موسوی زاده B: سیتوژنتیک، H: سبزی و صیفی باغبانی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
صادق موسوی فرد B: اصلاح نباتات دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
علی مومن پور H: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، H: میوه کاری استادیار پژوهشی، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، یزد. ایران.
رضا میر دریکوند B: اصلاح و بیوتکنولوژی، B: بیوتکنولوژی گیاهی استادیار دانشگاه آزاد خرم آباد
سید حسین میردهقان H: فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه ولی عصر (عج)
سحر میرزایی H: گیاهان زینتی استادیار پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران.
امین میرشکاری H: فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه یاسوج
احمد نادری A: فیزیولوژی گیاهان زراعی هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
حبیب اله نادیان E: خاک شناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
فاطمه ناصرنخعی B: اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه زراعت و اصلاح نباتات
سنبل ناظری B: اصلاح و بیوتکنولوژی، B: بیوتکنولوژی گیاهی گروه بیوتکنولوژی و زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فاطمه ناظوری H: فیزیولوژی پس از برداشت هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
داریوش نباتی احمدی B: اصلاح نباتات گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
مجید نبی پور A: فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی
علی نخزری مقدم A: اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
لیلا نژاد صادقی B: اصلاح نباتات، B: اصلاح و بیوتکنولوژی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر نصرال نژاد قمی B: اصلاح نباتات عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایرج نصرتی A: علوم علف های هرز استادیار دانشگاه رازی
ابوذر نصیری A: تنش محیطی یا زیستی عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی فیروزآباد
فرزاد نظری H: گیاهان زینتی گروه باغبانی دانشگاه کردستان
محمدرضا نقوی B: بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه کرج
مجتبی نوروزی E: خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه خاکشناسی
علی نیکبخت H: گیاهان زینتی دانشگاه صنعتی اصفهان
هاشم هادی A: زراعت، A: فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه زراعت
ابوذر هاشم پور H: فیزیولوژی پس از برداشت گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش
محمد هدایت برازجان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس 09177143650
خدایار همتی H: باغبانی رئیس دانشکده تولید گیاهی
لمیا وجودی مهربانی H: میوه کاری استادیار دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان . تبریز -ایران
کورش وحدتی گروه باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
یاور وفایی B: اصلاح و بیوتکنولوژی استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
بابک ولی زاده کاجی H: سبزی و صیفی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
نوید یزدانی H: فیزیولوژی پس از برداشت گروه باغبانی پردیس ابوریحان
رستم یزدانی بیوکی H: گیاهان دارویی استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
یاسر یعقوبیان A: اکولوژی گیاهان زراعی، A: فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران