خط مشی اخلاقی این نشریه مبتنی بر دستورالعمل‌های کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و با آیین‌نامه‌های رفتاری هیئت تحریریه کمیته بین‌المللی مجلات مطابقت دارد. هیأت تحریریه در جلسات منظم خود، کلیه مقالات وصولی از سیستم که (با توجه به راهنمای نویسندگان سامانه  تهیه شده) را به‌طور دقیق بررسی می‌نماید. مقالاتی که از نظر علمی‌ دارای نوآوری و با موضوع نشریه هم‌خوانی داشته پس از جمع‌بندی نظرات، به داوران ارسال می‌‌شوند. سعی هیأت تحریریه بر این است که مراحل بررسی اولیه، داوری، هماهنگی و بررسی نهائی مقالات، ضمن لحاظ نمودن شرایط علمی‌، سرعت قابل قبولی داشته باشند. دفتر نشریه پس از وصول نظرات داوری، مقاله را برای نویسنده ارسال، پس از اعمال نظرات اصلاحی داوران توسط نویسنده، برای کنترل آن به داور هماهنگ‌کننده ارسال می‌نماید. پس از اعلام داور هماهنگ‌کننده مبنی بر این‌که نظرات داوران به درستی اعمال و یا در حد قابل قبول علمی‌ انجام شده، پس از طرح در تحریریه و بررسی نهائی، مقاله پذیرش علمی‌ می‌‌گردد. هیأت تحریریه نشریه در قبول، رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.

 

مسئولیت‌های ناشر

 • ناشر متعهد می­شود که تصمیمات سردبیر و هیأت تحریریه در مورد تمامی مقالات نهایی است و این تصمیمات فقط بر اساس قضاوت حرفه ای اتخاذ می‌شود و تحت تأثیر هیچ گونه منافع تجاری قرار نخواهد گرفت.
 • ناشر متعهد می­شود که همواره پایبندی به اصول اخلاقی از سوی سردبیر، ویراستاران، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نشریه را زیر نظر داشته و کنترل نماید.
 • ناشر متعهد می­شود همواره اصلاحات، اصول شفافیت، و بازپس گیری مقالات منتشر شده را در صورت نیاز منتشر و اعلام نماید.

 

مسئولیت‌های سردبیر و تیم هیأت تحریریه

 • سردبیر باید دارای اختیارات کامل برای رد/پذیرش مقالات باشد.
 • سردبیر تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقالات را بر اساس نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه می‌گیرد.
 • سردبیر باید محرمانه بودن مقالات ارسالی تحت بررسی را تا زمان انتشار آنها حفظ کند.
 • سردبیر باید به محرمانگی و ناشناس ماندن اطلاعات داوران پایبند باشد.
 • سردبیر باید تلاش کند تا از هرگونه تضاد منافع جلوگیری کند و در صورت وجود تعارض منافع آن را افشا نماید.
 • سردبیر باید همواره مسائل مربوط به سرقت ادبی و داده‌های جعلی را بررسی نموده و در صورت نیاز به انتشار اصلاحات، شفاف‌سازی، بازپس‌گیری و عذرخواهی اقدام نماید.
 • با توجه به سیاست بررسی نشریه(Double-Blind) ، ناشناس بودن داوران و نویسندگان باید حفظ شود.
 • سردبیر به هیچ وجه نباید اطلاعات و محتوای مقالات را برای کسی به غیر از نویسنده اصلی، داوران و در صورت لزوم سایر ویراستاران تحریریه فاش کند.

 

مسئولیت‌های داوران

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی‌ مقالات، به سردبیر و هیأت تحریریه نشریه یاری رسانده و موجب ارتقای علمی‌ مقاله میشوند.
 • داوران انتخاب شده میبایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه قبول داوری مقاله یا عدم امکان داوری آن قرار دهند.
 • کلیه اطلاعات موجود در مقالات میبایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.
 • داوری مقالات بر اساس مستندات علمی‌ و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و نظر داوری به نشریه و نویسندگان در مقاله و فرم ارزیابی ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای و غیر علمی‌ در داوری مقالات خودداری کند.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قولهایی که در مقاله استفاده شده است می‌بایست با ارجاعدهی کامل در منابع همراه باشد.
 • شایسته است که داوران محترم از قبول مقالاتی که احساس می‌شود نویسنده یا نویسندگان آن مقاله، برای داور شناخته شده باشند، خودداری فرمایند.
 • چنانچه مقاله‌ای مشکوک به انتشار تکراری بود، داوران محترم مورد را  به نشریه انتقال می‌دهند.

 

 مسئولیت‌های نویسندگان

 • رعایت اصول اولیه نگارش و تحقیق در مقاله نویسی ضروری است و مقالات باید بر اساس قالب نشریه  (راهنمای نویسندگان) نوشته و تنظیم شوند
 • نویسنده مسئول باید رضایت و آگاهی سایر نویسندگان مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تایید و ارسال کند.
 • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) مقاله است.
 • مقاله ارسالی به رؤیت تمامی‌ نویسندگان مقاله رسیده و شکل حاضر مقاله (اعم از محتویات، نام نویسندگان، ترتیب قرارگیری آنها، آدرس و تعیین نویسنده مسئول مکاتبه) با نظر موافق آنها صورت میگیرد.
 • در صورتی که مقاله مستخرج از پایاننامه است، نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مکاتبه قرار داده شده و نام نویسندگان بر اساس ترتیب سمت آنها در پایان‌نامه باشد.
 • کلیه خطوط مقاله حاصل پژوهش و کار فکری نویسنده یا نویسندگان باشد و در صورت ارجاع به انتشارات دیگران رفرنسدهی به‌طور دقیق انجام گردد. با این وجود نیز عین مطالب دیگران در مقاله حاضر کپی نشده و با برداشت و بیان و انشای خود نویسنده (نویسندگان) باشد.
 • مقالاتی ارسالی به این نشریه نباید قبلاً در نشریه دیگری اعم از خارجی و یا داخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در همایشها). همزمان و یا ضمن بررسی مقاله در این نشریه نیز نباید به نشریه دیگری جهت چاپ ارسال شود.
 • در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق نشریه علمی‌ تولیدات گیاهی حق حذف مقاله حتی پس از انتشار (با مکاتبه با مراجع ذیربط)، عدم عودت مبالغ پرداخت شده برای چاپ و عدم دریافت مقاله از نویسنده یا نویسندگان را برای همیشه دارد.
 • در صورت لزوم به تغییر درترتیب اسامی نویسندگان (افزودن، حذف یا جابجایی آن‌ها) هم در برگه شناسه و هم در سامانه نشریه، باید تمام نویسندگان رضایت خود را از تغییراسامی، در نامه ای با امضایشان به ایمیل نشریه اعلام و دلیل آن را ذکر نموده تا بررسی گردد. همچنین  در صورت عدم توافق نویسندگان مسئله از طریق سازمان متبوع آن‌ها بررسی تا طی نامه ای رسمی از سازمان به نشریه اعلام گردد.
 • نویسنده (نویسندگان) متعهد می‌شوند که بخش‌های از مقاله که به رفرنس ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده نویسنده(نویسندگان) خواهد بود.
 • نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا در مقاله خود شدند نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.
 • هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط‌زیست می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر گردد.

رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی احتمالی

‫اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش یا چاپ مقاله در نشریه، یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می‌شود و نشریه حق برخورد قانونی با آن را دارد.

 • جعل داده و داده‌سازی

         عبارت است از گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به‌عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. ثبت
         غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثال‌هایی از این تخلف است.

 • تحریف داده‌ها

         عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع‌آوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی
         نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگ‌تر بزرگنمایی شود تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.

 • سرقت علمی

         کپی‌برداری از اندیشه‌های دیگران، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب

 • تصرف علمی

         منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ
         رساند.

 • انتساب غیر واقعی

        نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی خود را نسبت می‌دهد که نقشی در اصل پژوهش مربوطه ندارد.

 • ارسال همزمان

        ارسال همزمان زمانی اتفاق می‌افتد که یک نسخه خطی (یا بخش‌های قابل توجهی از یک دست‌نوشته) به نشریه‌‌ای ارسال می‌شود که قبلاً توسط نشریه دیگری       در حال بررسی است.

 

حق چاپ و مجوز

بر اساس این اصل که در دسترس قرار دادن یافته‌های پژوهشی به‌صورت رایگان، از تبادل دانش جهانی برای عموم پشتیبانی می‌کند، این نشریه دسترسی آزاد و فوری به محتوای خود را فراهم می‌کند. همه مقالات این نشریه تحت مجوز بین‌المللی ­Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می‌شوند که استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع، و تکثیر در هر رسانه یا قالبی را تا زمانی که نویسنده (نویسندگان) اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، مجاز می‌سازد. تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان حق چاپ را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا محتوا را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد.

بر اساس این مجوز نویسندگان حقوق زیر را خواهند داشت:

 • مقاله خود را مطابق با بخش "حقوق استفاده شخصی*" به اشتراک بگذارند تا زمانی که حاوی مجوز کاربر نهایی و پیوند doi به نسخه رکورد در این نشریه باشد.
 • حفظ حقوق مالکیت معنوی (از جمله داده‌های تحقیقاتی)
 • اعتبار و انتساب مناسب برای اثر منتشر شده.

*حقوق استفاده شخصی

 • نویسندگان می توانند از مقالات خود برای مقاصد علمی به طور کلی یا جزئی استفاده کنند، مانند: استفاده در تدریس در کلاس (از جمله توزیع نسخه، کاغذ یا الکترونیک).
 • توزیع کپی‌ها (از جمله از طریق ایمیل) به همکاران پژوهشی شناخته شده برای استفاده شخصی آن‌ها
 • استفاده در آثار بعدی
 • گسترش مقاله به صورت کتاب