آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 482
تعداد پذیرش 130
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 189

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 490
تعداد مشاهده مقاله 521135
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 222640
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %