آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 611
تعداد پذیرش 217
تعداد عدم پذیرش 331

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 577
تعداد مشاهده مقاله 679427
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 320881
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 36 %