آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 556
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 311

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 539
تعداد مشاهده مقاله 610004
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 267519
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %