آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 526
تعداد پذیرش 162
تعداد عدم پذیرش 302

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 522
تعداد مشاهده مقاله 578446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 249856
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 31 %