آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 581
تعداد پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش 325

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 562
تعداد مشاهده مقاله 649992
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 295033
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 35 %