راه های ارتباطی با نشریه تولیدات گیاهی

وبسایت نشریه: https://plantproduction.scu.ac.ir

شماره تماس: 986133226600+ داخلی 9418 (روزهای تماس فقط یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 12-10) شماره همراه: 09163011727

شماره نمابر: 986133226452+

نشانی پست الکترونیکی: plantproduction@scu.ac.ir  و plantproductions.scu@gmail.com

نشانی پستی: خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریه تولیدات گیاهی

کدپستی: 83151-61357


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image