مراحل روند بررسی مقالات از طریق سامانه مجله و کد مقاله قابل پی گیری است. در صورت لزوم:

ساعت تماس تلفنی با دفتر مجله و پاسخگویی در مورد مقالات: فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 12-10 

 

کلیه مکاتبات از طریق سردبیر مجله به نشانی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده کشاورزی  دفتر مجله تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) کد پستی 83151-61357 تلفن 609ـ 33226600 (061) داخلی 3010 و تلفکس 33226452 (061) صورت می گیرد.

شماره واتس اپ مجله: 09161150291 (در صورت عدم پاسخدهی شماره های مجله) 

 

          نشانی پست الکترونیکی:    E-mail: Plantproduction@scu.ac.ir  


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image