اهداف و چشم انداز

چاپ و نشر نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه تولیدات گیاهی مبتنی بر یافته های پژوهشی به روز

- فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج یافته های علمی در زمینه تولیدات زراعی و باغی و علوم وابسته 

- کمک به پیشرفت و اعتلای دانش و نوآوری علمی تولیدات گیاهی در زمینه های:گیاهان صنعتی، غلات، سبزی و صیفی، میوه کاری، دیم کاری، علوفه و نیز فیزیولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی پس از برداشت