درباره نشریه

تاریخچه مجله علمی تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)

امروزه نقش مجلات علمی بعنوان کانال ارتباطی دانش پژوهان در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست. این  مجله یکی از مجلات تخصصی منشعب از " مجله علمی کشاورزی" است که از سال 1354 با صاحب امتیازی دانشگاه شهید چمران اهواز بعنوان یکی از با سابقه‏ ترین مجلات علمی کشور در زمینه کشاورزی منتشر شده است. بمنظور تخصصی شدن انتشارات علمی از بهار سال 1388 کار مجله علمی کشاورزی از طریق مجلات تخصصی: تولیدات گیاهی (در زمینه: زراعت، باغبانی و اصلاح نباتات)، مهندسی زراعی (در زمینه: ماشین های کشاورزی، بیوسیستم و خاکشناسی)، گیاهپزشکی (در زمینه: حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی)، علوم و مهندسی آبیاری (در زمینه: علوم آب و آبیاری و زهکشی) ادامه یافت.

تولیدات گیاهی توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز با درجه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور (نامه 3/8481 مورخ 1387/10/23) منتشر می‏‏‏‏‏ گردد. در طول سال‌های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است، تا سال 1390 هر سال دو شماره و از سال 1391تاکنون بصورت فصل نامه منتشر می شود. در حال حاضر در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی علوم جهان اسلام ISC و مرکز منطقه ‏ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  WWW.risest.ac.irنمایه می‌شود. امید است با همکاری همه محققین و متخصصین کشور روند رو به تکامل این مجله ادامه ‌یابد.

این مجله مفتخر به دریافت شناسه دیجیتال (DOI) شده است. مقالات تابستان 1395(2-39) و به بعد از طریق سایت http://www.doi.org و درج شناسه دیجیتال هر مقاله قابل دسترسی است.

شناسه دیجیتال برای هر مقاله بخش مشاهده مقاله زیر چکیده مقاله در سامانه مجله تولیدات گیاهی ثبت شده و قابل رویت می باشد.

- تلفن مجله و فکس : 333364052(061) یا 19- 33330011(061)داخلی 3010

- نشانی الکترونیکی (ایمیل) مجله:plantproduction@scu.ac.ir    و    plantproductions.scu@gmail.com

- در این نشریه مقالات به صورت آن لاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شوند.