علمی پژوهشی - اصلاح نباتات
مقایسه سه روش مختلف استخراج RNA ژنومی از پوست و گوشت میوه پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis L.)
مقایسه سه روش مختلف استخراج RNA ژنومی از پوست و گوشت میوه پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis L.)

فاطمه احمدی؛ محمد مهدی شریفانی؛ امیر موسوی؛ نگین اخلاقی امیری؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ خلیل زینلی نژاد

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.41200.2043

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه روش­های مختلف استخراج  RNAکل با کیفیت بالا در پرتقال تامسون ناول می­ باشد. مرکبات جز یکی از میوه­ های استراتژیک در ایران محسوب می­گردد و یافتن روش مناسب و کم­هزینه ...  بیشتر
علمی پژوهشی - باغبانی
تاثیر دو سیستم آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه دو رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای
تاثیر دو سیستم آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه دو رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

محمد رضا فایضی زاده؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ اسمعیل خالقی؛ محمد الباجی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 11-23

https://doi.org/10.22055/ppd.2021.35144.1943

چکیده
  تأثیر دو سامانه کشت بدون خاک‌ باز (آبیاری قطره‌ای) و بسته (تکنیک جریان مواد غذایی تغییریافته) بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و عملکرد میوه دو رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (22-4V و امیرا) طی سال 1398 در دانشگاه شهید ...  بیشتر
علمی پژوهشی - باغبانی
تأثیر گرد و غبار بر میزان کلروفیل برگ، هدایت روزنه‌ای‌ و درصد تشکیل میوه خرمای مضافتی
تأثیر گرد و غبار بر میزان کلروفیل برگ، هدایت روزنه‌ای‌ و درصد تشکیل میوه خرمای مضافتی

محمد عثمان امرا؛ محمود رمرودی؛ علیرضا راشکی؛ محمد گلوی؛ میترا جباری

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 25-37

https://doi.org/10.22055/ppd.2022.36683.1968

چکیده
  در سال‌های اخیر گرد و غبار اثر و پیامدهای زیانباری روی درختان خرما در مناطق مختلف داشته است. این پدیده روی کمیت و کیفیت محصول خرما اثرات منفی دارد. در این راستا، پژوهشی جهت بررسی تأثیر گرد و غبار بر کلروفیل ...  بیشتر
علمی پژوهشی - باغبانی
کاربرد اسید فولیک و بیوچار در تنش خشکی چمن اسپورت
کاربرد اسید فولیک و بیوچار در تنش خشکی چمن اسپورت

فاطمه فیروزی؛ موسی سلگی؛ علیرضا خالقی؛ حسین باقری

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 39-50

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.41511.2053

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر اسید فولیک و ترکیب بیوچار بر چمن اسپورت تحت شرایط تنش خشکی بود. به­همین منظور از دو ماده اسید فولیک (صفر، 250 و500 میلی­گرم بر لیتر) و بیوچار (صفر، 20 و 40 گرم بر کیلوگرم خاک) ...  بیشتر
علمی پژوهشی - باغبانی
کاربرد قبل از برداشت کیتوسان و نانو کیتوسان بر فعالیت‌های آنزیمی، شاخص‌های کیفی و حسی پسته تر رقم ’احمدآقایی‘
کاربرد قبل از برداشت کیتوسان و نانو کیتوسان بر فعالیت‌های آنزیمی، شاخص‌های کیفی و حسی پسته تر رقم ’احمدآقایی‘

شیرین تقی پور؛ عبداله احتشام نیا؛ حسین حکم آبادی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 51-63

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.41148.2042

چکیده
  این مطالعه در سال 1400 در دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان و باغ تحقیقاتی تات سبز استان قزوین انجام شد. در این آزمایش به بررسی اثر  محلول­پاشی­های قبل از برداشت کیتوسان (صفر، 500 و 1000 میلی­گرم در لیتر) ...  بیشتر
علمی پژوهشی - زراعت
ارزیابی تنوع فنوتیپی درجه-روز رشد تجمعی (GDD) و عملکرد دانه در ارقام گندم بهاره تحت شرایط بهینه و کمبود روی
ارزیابی تنوع فنوتیپی درجه-روز رشد تجمعی (GDD) و عملکرد دانه در ارقام گندم بهاره تحت شرایط بهینه و کمبود روی

نسرین ولی پور؛ هادی علی پور؛ رضا درویش زاده

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22055/ppd.2022.39617.2003

چکیده
  با توجه به اهمیت عنصر روی در بسیاری از فرآیندهای گیاهی، این پژوهش با هدف ارزیابی تنوع با استفاده از خصوصیات فنولوژیکی و بررسی اهمیت این صفات با عملکرد دانه در اثر درجه روز رشد (GDD)، در 64 رقم گندم بهاره تحت ...  بیشتر
علمی پژوهشی - زراعت
ارزیابی جوانه‌زنی بذر سالیکورنیا (Salicornia persica) در شرایط ایزو اسمزی با استفاده از مدل‌های زمان رطوبتی و زمان شوری
ارزیابی جوانه‌زنی بذر سالیکورنیا (Salicornia persica) در شرایط ایزو اسمزی با استفاده از مدل‌های زمان رطوبتی و زمان شوری

طیبه عطایی نسب؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی؛ محسن موحدی دهنوی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.41253.2045

چکیده
  به‌ منظور تعیین اثر پتانسیل‌های اسمزی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول و کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و برازش مدل‌های زمان- رطوبتی و زمان- شوری بذرهای سالیکورنیا دو آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر
علمی پژوهشی - زراعت
تأثیر سطوح کود دامی و سولفات منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی Setaria italic L.
تأثیر سطوح کود دامی و سولفات منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی Setaria italic L.

صادق صالحی نیا؛ محمدعلی بهدانی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ حمید رضا فلاحی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 91-103

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.41899.2057

چکیده
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی شتر و سولفات منگنز بر رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم­روباهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی بـا سـه تکـرار در سـال زراعی  99-1398 ...  بیشتر
علمی پژوهشی - علوم علف های هرز
ارزیابی اثر دوره‌های تداخل و کنترل علف‌های هرز در مدیریت تغذیه شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر
ارزیابی اثر دوره‌های تداخل و کنترل علف‌های هرز در مدیریت تغذیه شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر

رضا زاهدی پور؛ آیدین خدایی جوقان؛ احمد زارع

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 105-115

https://doi.org/10.22055/ppd.2022.40244.2017

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر دوره­ های تداخل و کنترل علف ­های هرز بر عملکرد سوخ، اجزای عملکرد سیر و وزن خشک علف­ های ­هرز تحت تاثیر مدیریت تغذیه شیمیایی و آلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ ...  بیشتر
علمی پژوهشی - علوم علف های هرز
بررسی کنترل شیمیایی علف ‌هرز گل قاصدک (Taraxacum sp.) در چمن فریژ کنتاکی (Poa pratensis L.)
بررسی کنترل شیمیایی علف ‌هرز گل قاصدک (Taraxacum sp.) در چمن فریژ کنتاکی (Poa pratensis L.)

سیده مریم مصباحی؛ مسعود قاسمی قهساره؛ سمیه اسماعیلی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 117-127

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.41710.2055

چکیده
  به منظور کنترل علف­هرز گل قاصدک در زمین چمن فریژکنتاکی، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار و 9 تیمار در شهریور ماه 1400 در فضای سبز دانشگاه شهرکرد انجام شد. تکرارها شامل کرت‌های با ابعاد ...  بیشتر
علمی پژوهشی - کشت بافت
مقایسه جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه Bornm. & Fleischm Ophrys schulzei در محیط کشت‌های مختلف درون شیشه‌ای
مقایسه جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه Bornm. & Fleischm Ophrys schulzei در محیط کشت‌های مختلف درون شیشه‌ای

فروزان ولدی؛ جلال خورشیدی؛ علی اکبر مظفری؛ یاور وفایی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.42629.2068

چکیده
  Ophrys schulzei، گونه­ای ارکید است که بخش زیرزمینی آن­ کاربردهای زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارد. درصد جوانه­زنی پایین، شرایط اکولوژیکی خاص مورد نیاز و برداشت­های بی­رویه و غیر اصولی از این گیاه ...  بیشتر
علمی پژوهشی - گیاهان دارویی و معطر
اثر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی بر برخی خصوصیات زراعی بالنگوی شهری در شرایط تنش کم-آبی پس از گل‌دهی
اثر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی بر برخی خصوصیات زراعی بالنگوی شهری در شرایط تنش کم-آبی پس از گل‌دهی

ماندانا آژند؛ محسن سعیدی؛ علی بهشتی آل آقا؛ دانیال کهریزی

دوره 46، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 140-154

https://doi.org/10.22055/ppd.2023.41711.2056

چکیده
  بالنگوی شهری یکی از گیاهان مهم دارویی - روغنی مقاوم به خشکی و مناسب جهت کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. با این وجود تحقیقات اندکی در مورد تغذیه این گیاه در این مناطق صورت گرفته است. به همین ‌منظور ...  بیشتر