دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 157-305 
3. تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی استویا (Stevia rebaudiana)

صفحه 183-194

10.22055/ppd.2019.29391.1762

راضیه تفنگ سازپور؛ عبدالمهدی بخشنده؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ امین لطفی جلال آبادی


5. الگوی پروتئوم برگ درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) در پاسخ به تنش خشکی

صفحه 211-220

10.22055/ppd.2019.30310.1791

علیرضا خالقی؛ روح انگیز نادری؛ سید علیرضا سلامی؛ مصباح بابالار؛ النا مزرتی