دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 429-585 
2. ریزازدیادی پایه رویشی پنتا (Prunus domestica) در دو محیط ‌کشتMS و B5

صفحه 441-454

10.22055/ppd.2019.24937.1570

زیبا بالاپور؛ حسین حسینی مقدم؛ مهدی زارعی؛ مهدی ملاشاهی


5. ارزیابی تأثیر پسماند علف‌کش‌ پندی‌متالین بر گندم و جو

صفحه 483-494

10.22055/ppd.2019.25477.1589

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی


10. برآورد خلأ عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت

صفحه 551-562

10.22055/ppd.2019.26083.1607

ابراهیم حبیبی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری