علمی - پژوهشی H: کشت بافت
1. باززایی درون شیشه‌ای گیاه زعفران زینتی (Crocus vernus L.) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی

سارا پروین؛ محمد حسین دانشور؛ امین لطفی جلال آبادی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 429-440

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.25898.1603

چکیده
  چکیده زعفران زینتی از تیره زنبقیان (Iridaceae)یکی از مهم‌ترین گیاهان پیازی زینتی است. تکثیر این گیاه به‌وسیله پداژه به دلیل انتقال انواع بیماری‌های قارچی و باکتریائی و نیز دوره خفتگی طولانی 4 تا 5 ماهه، از نظر تجاری مقرون به‌صرفه نمی‌باشد. بنابراین تکثیر زعفران زینتی از طریق کشت درون شیشه‌ای راهکار مناسبی برای تکثیر تجاری آن است. به ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: کشت بافت
2. ریزازدیادی پایه رویشی پنتا (Prunus domestica) در دو محیط ‌کشتMS و B5

زیبا بالاپور؛ حسین حسینی مقدم؛ مهدی زارعی؛ مهدی ملاشاهی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 441-454

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.24937.1570

چکیده
  چکیده پژوهشی به‌ منظور بررسی ریزازدیادی پایه پنتا (Prunus domestica)در دو محیط ‌کشتMS  و B5 انجام گرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار انجام شد. در این پژوهش غلظت‌های مختلف  هورمون ایندول بوتیریک اسید (صفر، 5/0، 9/0 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر) برای ریشه زایی و نیز غلظت‌های مختلف  6-بنزیل آمینو پورین (0، 4/0، 8/0 و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: میوه کاری
3. بهبود خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی رقم آروماس با استفاده از لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم

فرح حسینی؛ محمد اسماعیل امیری؛ فرهنگ رضوی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 455-468

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.25261.1580

چکیده
  چکیده به منظور بررسی تأثیر لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم بر خواص آنتی‌اکسیدانی و بعضی صفات کیفی میوه توت‌فرنگی رقم آروماس، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار، بر روی بوته‌های دو ساله، در سال زراعی 1395 در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان مریوان، اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده شامل شاهد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی M: گیاهان دارویی
4. ارزیابی اثر تغذیه تلفیقی بر عملکرد کمی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

محمدرضا میرزاجانی؛ مجید مجیدیان؛ غلامرضا محسن آبادی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 469-482

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.25695.1594

چکیده
  چکیده یکــی از نیازهــای مهــم در برنامه‌ریزی زراعی به‌منظور حصول عملکرد بالا و کیفیت مطلوب به‌ویژه در گیاهان دارویی ارزیابی سیســتم‌های مختلف تغذیه گیاه اســت. با روش صحیح افزایش حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه می‌توان ضمن حفظ محیط‌زیســت، کاهش فرســایش و حفظ تنوع‌زیستی، کارآیی نهاده‌ها را افزایش داد. این پژوهش با هدف ارتقای عملکرد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: علوم علف های هرز
5. ارزیابی تأثیر پسماند علف‌کش‌ پندی‌متالین بر گندم و جو

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 483-494

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.25477.1589

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی بقایای علف‌کش پندی‌متالین در خاک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس در سال 96-1395 اجرا شد. در این آزمایش غلظت‌های مختلف علف‌کش پندی‌متالین که معادل صفر، 15، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، 75 و 100 درصد مقدار توصیه‌شده بود؛ روی گیاهان زراعی گندم و جو به‌کار برده شد و وزن خشک ریشه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی پس از برداشت
6. اثرات ژل آلوئه‌ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آریل‌های تازه انار با حداقل فرآوری

مدینه طاهری؛ مختار حیدری؛ مهدی زارعی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 495-508

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.25498.1591

چکیده
  چکیدهاثر روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت پس از برداشت میوه انار بررسی شده است ولی اطلاعات محدودی در مورد کیفیت پس از برداشت آریل‌های تازه انار به‌عنوان یک محصول آماده مصرف وجود دارد. در آزمایش حاضر میوه‌های انار رقم ملس پوست زرد در پاییز 1393 از یک باغ تجاری در منطقه باغملک (استان خوزستان) برداشت شد و آریل‌های تازه پس از جداسازی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: کشت بافت
7. بررسی اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه‌ای

سیده راضیه نوربخش رضایی؛ لیلا شبانی؛ مجید رستمی؛ محمد عبدلی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 509-522

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.24806.1567

چکیده
  چکیده بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)گیاه دارویی متعلق به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) است. فلزات سنگین یکی از عوامل اصلی تنش غیر‌زیستی برای موجودات زنده می‌باشند.کادمیوم یکی از فلزات سنگین غیرضروری است که با تحریک سنتز رادیکال‌های آزاد اکسیژن در گیاه منجر به ایجاد تنش اکسیداتیو می‌گردد. این پژوهش در سال‌های 1396-1395 در دانشگاه شهرکرد انجام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: میوه کاری
8. تعیین دز مناسب مواد جهش‌زای فیزیکی و شیمیایی در بافت کالوس برگ کیوی‌فروت

حسن ساعی آهق؛ موسی موسوی؛ رانجیت پاتیرانا

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 523-534

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.26394.1623

چکیده
  چکیده استفاده از مواد جهش‌زای فیزیکی و شیمیایی باعث ایجاد واریته‌های مقاوم به انواع بیماری، مقاوم به شرایط نامطلوب محیطی و حتی سبب بروز خصوصیات جدید در تولیدات کشاورزی در نقاط مختلف جهان شده‌ است. با توجه به اثرات کشنده خیلی از عوامل جهش‌زا در دزهای بالا، تعیین دزهای مناسب با توجه به نوع بافت، شرایط درون سلول و شرایط محیط رشد، گام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: میوه های معتدله
9. اثر تنش خشکی و گردو‌غبار بر پراکسیداسیون لیپیدی و واکنش ضداکسایشی دو رقم توت‌فرنگی

فرزاد مریوانی؛ ناصر قادری؛ تیمور جوادی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 535-550

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.26308.1618

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر پدیده گردوغبار یکی از چالش‌های مهم در غرب و جنوب غربی ایران بوده که سالیانه خسارات فراوانی بر محیط‌زیست و محصولات کشاورزی به جا می‌گذارد. بر همین اساس، آزمایشی برای بررسی اثر گردوغبار و تنش خشکی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم توت‌فرنگی (پاروس و کوئین‌الیزا) در طی سال‌های 1392-1393 در شرایط گلخانه طراحی و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: خلاء عملکرد
10. برآورد خلأ عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت

ابراهیم حبیبی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 551-562

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.26083.1607

چکیده
  چکیده مستندسازیفرآیندتولیددرکشاورزیشاملتهیه کلیهاطلاعاتوفعالیت‌هاییاستکهسیرتولید یکمحصول از مرحلهتهیهبستربذرتابرداشترانشانمی‌دهد. لذا، هدف از این پژوهش، برآورد خلأ عملکرد ارقام محلی برنج به روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) بود. دراینپژوهشتمامیعملیات‌هایمدیریتیانجام‌شدهازمرحلهتهیهبستربذرتابرداشت برای ارقام محلی برنجازطریق ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی پس از برداشت
11. بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن

سلاله نجفی مرغملکی؛ سید محمد حسن مرتضوی؛ حسین معتمدی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 563-574

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.26170.1611

چکیده
  چکیده رقم برحی یکی از مرغوب‌ترین ارقام خرما می‌باشد که میوه آن در مراحل مختلف نمو مانند خارک، رطب و خرما برداشت و مصرف دارد. در پژوهش حاضر خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی میوه خرما رقم برحی در طول دوره نمو و رسیدن بررسی گردید. به این منظور میوه‌ها در مراحل مختلف نمو شامل اواخر کیمری، خارک کامل، عمدتاً خارک، عمدتاً رطب، رطب کامل و خرما برداشت‌شده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی گیاهی
12. اثر رژیم‌های آبیاری تنظیم‌شده بر ویژگی‌های رویشی، پومولوژیکی و عملکردی زیتون کنسروالیا در شرایط مزرعه

رحمت اله غلامی؛ ابوالمحسن حاجی امیری؛ مرزبان نجفی

دوره 42، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 575-585

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2019.22905.1501

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظورشناختمراحلحساس رشدیزیتوندربرابرتنش خشکی و ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های درخت زیتون رقم کنسروالیا در شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو طی سال زراعی 1395-94‌13 اجرا گردید. درختان 16 ساله زیتون رقم کنسروالیا تحت شش رژیم آبیاری قرار گرفتند.آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به ...  بیشتر