دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-428 
9. ارزیابی شاخص‌های کیفی شربت در برداشت سبز و سوخته نیشکر

صفحه 402-415

10.22055/ppd.2019.25618.1595

رضا مرادی؛ سید عطاء اله سیادت؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا مرادی تلاوت