علمی - پژوهشی
اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی در تعدادی از لاین‌‌های لوبیای محلی گیلان
اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی در تعدادی از لاین‌‌های لوبیای محلی گیلان

مهرناز زنده‌دل ثابت؛ پیمان شریفی؛ مهران غلامی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.21148.1445

چکیده
  به‌منظور بررسی واکنش تعدادی از لاین‌های لوبیا محلی گیلان (پاچ‌باقلا) به تراکم کاشت از نظر عملکرد، رشد و برخی از صفات زراعی، آزمایشی در سال زراعی 1394-1393 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی سطوح فسفر و روی برخصوصیات کمی وکیفی بذر دو رقم نخود دیم
بررسی سطوح فسفر و روی برخصوصیات کمی وکیفی بذر دو رقم نخود دیم

مختار داشادی؛ پیام پزشکپور

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.18556.1359

چکیده
  نخود (L.Cicer arietinum) به مقدار زیادی فسفر نیاز دارد، از سوی دیگر افزایش یکی از دو عنصر فسفر و روی باعث کاهش دیگری در گیاه می‌گردد. به منظور بررسی سطوح فسفر و روی برخصوصیات کمی و کیفی بذر دو رقم نخود دیم آزمایشی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اثر محلول‌پاشی برگی برخی نمک‌های کلسیم برخصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه عناب رقم چینی (Ziziphus jujuba Mill.)
اثر محلول‌پاشی برگی برخی نمک‌های کلسیم برخصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه عناب رقم چینی (Ziziphus jujuba Mill.)

مهدی قسمتی؛ فرید مرادی نژاد؛ مهدی خیاط

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22055/ppd.2017.21173.1447

چکیده
  خراسان جنوبی با دارا بودن 90 درصد سطح زیر کشت عناب به‌عنوان مهم‌ترین تولیدکننده عناب در کشور مطرح است. میوه تازه عناب در دمای اتاق به‌سرعت چروکیده و نرم می‌شود و پس از پنج تا هفت روز افت کیفیت قابل ‌توجهی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اثر تنش خشکی بر آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی در برگ پرچم و سنبله ژنوتیپ‌های متحمل و حساس گندم
اثر تنش خشکی بر آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی در برگ پرچم و سنبله ژنوتیپ‌های متحمل و حساس گندم

پریسا شریفی؛ نیر محمدخانی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.20256.1420

چکیده
  تنش خشکی به‌عنوان یکی از عامل اصلی کاهش عملکرد گیاهان در مناطق نیمه‌خشک محسوب‌شده و منجر به تنش اکسیداتیو می‌شود. به منظور بررسی اثر تنش خشکی پس از گرده‌افشانی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک برگ پرچم ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مقایسه اثر کلروپروفام و عصاره نعناع فلفلی بر جلوگیری از جوانه‌زنی سیب‌زمینی در انبار
مقایسه اثر کلروپروفام و عصاره نعناع فلفلی بر جلوگیری از جوانه‌زنی سیب‌زمینی در انبار

فرزاد گودرزی؛ رمضان کلوندی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.21602.1464

چکیده
  جوانه‌زنی عامل حدود نیمی از ضایعات انباری سیب‌زمینی‌ها است. گرچه کاربرد ترکیباتی مانند کلروپروفام در کنترل جوانه‌زنی امکان‌پذیر است اما افت کیفی محصول و اقبال روزافزون به تولید و مصرف فراورده‌های ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی پارامترهای مختلف فلورسانس کلروفیل علف‌هرز فالاریس (Phalaris minor) تحت تأثیر علف‌کش مزوسولفورون‌متیل + یدوسولفورون‌متیل
بررسی پارامترهای مختلف فلورسانس کلروفیل علف‌هرز فالاریس (Phalaris minor) تحت تأثیر علف‌کش مزوسولفورون‌متیل + یدوسولفورون‌متیل

زینب اورسجی؛ المیرا محمدوند

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 63-72

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.21851.1468

چکیده
  اندازه‌گیریفلورسانسکلروفیل،روشیغیرتخریبیوبسیارحساساستکهاطلاعاتمهمیدررابطهبادستگاهفتوسنتزگیاهبه‌دست می‎دهد. این پژوهش با هدف امکان‌سنجی بهره‎گیری از پارامترهای مهم فلورسانس کلروفیل در تشخیص ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی سازگاری تعدادی از ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط آب و هوایی طارم زنجان
بررسی سازگاری تعدادی از ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط آب و هوایی طارم زنجان

عیسی ارجی؛ محمد نوری زاده

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 73-82

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.22464.1482

چکیده
  به منظور بررسی سازگاری برخی از ژنوتیپ‌های بومی زیتون آزمایشی با 8 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان از سال 1386 لغایت 1390 به‌اجرا درآمد. درختان زیتون با فاصله ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف کود آلی و اوره بر تجمع نیترات و برخی صفات فیزیولوژیک اسفناج
بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف کود آلی و اوره بر تجمع نیترات و برخی صفات فیزیولوژیک اسفناج

لمیا وجودی مهربانی؛ رعنا ولیزاده کامران؛ زهرا سلطانی قرالر؛ زهرا ایمانی زراعتکار؛ زهرا معصوم پور

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.21546.1462

چکیده
  استفاده از روش‌هایی که موجب کاهش تجمع نیترات در سبزی‌های برگی شود و همچنین ارزش غذایی آن‌ها را حفظ نماید حائز اهمیت می‌باشد. به‌‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف (صفر، 10، 20 و 30 درصد حجمی) کودهای آلی (دامی، ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
ارزیابی مقدار تاکسول و 10-دِ استیل باکاتین III در برگ و کشت سوسپانسیون سلولی دو گونه سرخدار
ارزیابی مقدار تاکسول و 10-دِ استیل باکاتین III در برگ و کشت سوسپانسیون سلولی دو گونه سرخدار

حمید احدی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ محسن فرزانه؛ حسن رضادوست

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 95-104

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.20838.1440

چکیده
  در این تحقیق، مقدار تاکسول و 10-دِ ‌استیل باکاتین III در برگ‌های گونه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata) و گونه اقیانوس آرام (T. brevifolia) و توانایی تولید آن‌ها در کشت سوسپانسیون سلولی این دو گونه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه‌زنی بذر زنبق نمکزار
ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه‌زنی بذر زنبق نمکزار

مسلم صالحی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22055/ppd.2018.21219.1449

چکیده
  زنبق نمکزار (Iris spuria subsp. Musulmanica) گیاهی است بومی، که به‌‌عنوان گیاه زینتی ارزشمند، که می‌تواند به‌ صورت گل شاخه بریده و در فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. بذر زنبق نمکزار در شرایط طبیعی دارای جوانه‌زنی ...  بیشتر