دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، زمستان 1395 
8. بررسی ترکیبات اسانس پونه (.Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارس

صفحه 87-100

10.22055/ppd.2016.12435

پیمان آذرکیش؛ محمد مقدم؛ جمیل واعظی؛ عبدالله قاسمی‌پیربلوطی؛ غلامحسین داوری‌نژاد