دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تابستان 1395 
3. عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

صفحه 27-42

10.22055/ppd.2016.12053

رحیم محمدیان؛ سید باقر محمودی؛ حسنعلی شهبازی؛ سعید دارابی؛ عادل پدرام


9. مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA ژنومی از گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium)

صفحه 105-114

10.22055/ppd.2016.12050

مریم جاودان اصل؛ حمید رجبی معماری؛ داریوش نباتی احمدی؛ افراسیاب راهنما