علمی - پژوهشی H: فیزیولوژی گیاهی
1. رابطه بین تجمع ترکیبات نیتروژن دار و قندها، و تحمل به تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L)

وحید اطلسی پاک؛ مچید نبی پور؛ موسی مسکرباشی

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-1

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.11951

چکیده
  تنش‌های غیر زیستی نظیر شوری سبب افزایش ترکیبات نیتروژن دار مانند پرولین و پروتئین های محلول در گیاه می‌گردد. به منظور بررسی نقش این ترکیبات در تحمل به شوری، آزمایشی روی گیاه کلزا به صورت کنترل شده و در شرایط هیدروپونیک در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی M: گیاهان دارویی
2. اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (S. Rechingeri jamzad) در منطقه غرب لرستان

احمد نوش‌کام؛ ناصر مجنون حسینی؛ جواد هادیان؛ محمدرضا جهان‌سوز؛ کاظم خاوازی؛ علی‌نظر صالح‌نیا؛ سمیرا هدایت‌پور

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 11-20

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12039

چکیده
  به‌منظور ارزیابی عملکرد کمی و کیفی دو گونه مرزه خوزستانی و رشینگری در دورهای مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه غرب لرستان(کشکان) درسال زراعی 92-1391 انجام شد. تیمارهای فواصل آبیاری(15 روزیک‌بار، 30 روزیک‌بار و دیم) در کرت‌های اصلی و گونه مرزه (خوزستانی و رشینگری) ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
3. برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب توزیع ماده خشک رقم هایولا 401 کلزا در اهواز

حسین کمائی؛ قدرت الله فتحی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ جعفر پوررضا؛ محمدحسین قرینه

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.11952

چکیده
  به‌منظور برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب توزیع ماده خشک گیاه کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در چهار تکرار در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. تیمارها شامل سه تاریخ کاشت (8 آذر، 28 آذر و 18 دی) و چهار تراکم (50، 70، 90 و 110 بوته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
4. تغییرات رشد ریشه، اندام هوایی و گره ریزوبیومی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum gracum) تحت تأثیر تیمار کودی و کشت مخلوط با اسفرزه (Plantago ovata)

سهیلا قاسمی مهام؛ سیف‌اله فلاح؛ محمودرضا تدین

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 35-46

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12040

چکیده
  استفاده از کودهای آلی و گونه‌های لگوم می‌تواند علاوه‌بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی سبب پایداری سیستم‌های زراعی گردد. بنابراین، به‌منظور ارزیابی اثر تیمارهای کودی و نسبت‌های کشت مخلوط اسفرزه- شنبلیله بر گره‌های ریزوبیومی، رشد ریشه و اندام هوایی گیاه شنبلیله، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1392 اجرا گردید. چهار تیمار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
5. نقش پوشش‌دهی خوشه و ترکیبات ضد تعرق بر کنترل عارضه خشکیدگی خوشه‌ی خرمای رقم مضافتی

اسماء شورآبادی؛ محمدحسین شمشیری؛ موسی نجفی‌نیا؛ سیدحسین میر‌دهقان

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12041

چکیده
  عارضه خشکیدگی خوشه خرما ازمشکلات بزرگ تولیدکنندگان خرما در ایران می‌باشد. این عارضه موجب خشکیدگی میوه در مرحله تبدیل خلال به رطب می‌گردد. با توجه به این که بروز عارضه اغلب با افزایش ناگهانی دمای محیط و افت رطوبت نسبی هوا همراه است، در این پژوهش با فرض این که تعرق شدید برگی یا تعرق میوه عامل بروز عارضه است، اثر ترکیبات ضد تعرق کیتوزان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
6. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های سیب بومی خراسان بر اساس خصوصیات مورفولوژی و پومولوژی

علی مختاریان؛ احمد اصغرزاده؛ ابرهیم گنجی مقدم؛ سعید خاوری خراسانی؛ حسن حمیدی

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12042

چکیده
  با توجه به تنوع ژنتیکی سیب استان خراسان، شناسایی، جمع‌آوری و ارزیابی توده‌ها جهت استفاده برنامه‌های تحقیقاتی آتی و حفاظت دائمی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 12 ژنوتیپ سیب بومی خراسان با استفاده از دستورالعمل ملی آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS)، در باغ کلکسیون سیب ایستگاه تحقیقات کشاورزی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: سبزی و صیفی
7. اثر فوتوکاتالیک ذرات اکسیدتیتانیوم پوشش‌یافته با ذرات‌ نانونقره بر ایجاد تأخیر در رسیدگی پس از برداشت گوجه‌فرنگی

فرزاد گودرزی

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 79-88

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12043

چکیده
  گوجه‌فرنگی یک محصول باغی فرازگرا، با ظرفیت تولید اتیلن بالا است. حدود 30 درصد محصول تولیدی در فاصله برداشت تا مصرف از بین می‌رود. تجمع اتیلن در انبار باعث تسریع روند رسیدن گوجه‌ها می‌شود و می‌تواند مشکلاتی را انبارداری آن ایجاد کند. در این مطالعه که طی سال‌های 1391 تا 1392 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان انجام گرفت غلظت‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
8. تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه گل چند رقم زردآلو

جعفر حاجی‌لو؛ سحر توپچی‌زاده تبریزیان

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12044

چکیده
  به‌منظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی و تغییرات پرولین جوانه‌های گل در 4 رقم زردآلو شامل تبرزه، شاملو، عسگرآباد و شکرپاره آزمایش حاضر در سال 93-92 در ایستگاه تحقیقات خلعت‌پوشان (‌دانشگاه تبریز) انجام شد. شاخه‌های یکساله (از ‌23 مهر 92) با قطر و طول یکسان در هر ‌هفته بعد از برداشت از درخت به اتاقک رشد انتقال یافتند. وضعیت جوانه‌ها از نظر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: بیوتکنولوژی گیاهی
9. وراثت‌پذیری و هتروزیس صفات در لاین‌ها و ترکیبات سینگل کراس ذرت شیرین (Zea mays L.)

عبدالناصر مهدی‌پور؛ سعید خاوری خراسانی؛ حسن حمیدی؛ الهام عزیزی

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12045

چکیده
  ذرت شیرین یکی ازگیاهان زراعی با ارزش است و به‌عنوان یکی از سبزیجات مفید و با ارزش غذایی بالا می‌تواند در سبد غذایی خانوارها وارد و تثبیت گردد. به‌منظور بررسی ترکیب‌پذیری و هتروزیس در ژنوتیپ‌های مختلف ذرت شیرین، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: تنش محیطی یا زیستی
10. شناسایی و گزینش صفات مؤثر بر عملکرد دانه در نخود زراعی تحت شرایط نرمال رطوبتی

سید سعید موسوی؛ محمدرضا عبداللهی؛ فریبرز قنبری؛ همایون کانونی

دوره 39، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 119-131

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12046

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی مهم‌ترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه 18 لاین امیدبخش نخود به همراه دو رقم شاهد تحت شرایط اکولوژیکی سنندج انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391-1390 اجرا گردید. نتایج نشان داد که به‌ترتیب صفات تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه‌های اصلی در بوته، ...  بیشتر