دوره و شماره: دوره 36، شماره 3، پاییز 1392 

علمی - پژوهشی

1. ارزیابی القای تحمل به تنش کم آبی با استفاده از پیش تیمار بذر در ارقام گندم (.Triticum aestivum L)

صفحه 1-12

علیرضا عیوضی؛ علی نجفی پر؛ سید حیدر موسوی انزابی؛ حسین رنجی


5. کاربرد روش اسکار _ پی. سی.آر در تعیین جنسیت دانهال‌های بنه

صفحه 45-51

بهنام اسفندیاری؛ غلامحسین داوری‌ نژاد؛ فرج الله شهریاری


8. تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام برنج در منطقه اهواز

صفحه 77-92

امین لطفی جلال آبادی؛ سید عطاء اله سیادت؛ قدرت اله فتحی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ عبدالعلی گیلانی


11. تاثیر مقدار و تقسیط کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر بازرویی

صفحه 119-129

احمد کوچک زاده؛ قدرت اله فتحی؛ محمد حسین قرینه؛ سید عطاء اله سیادت؛ سیروس جعفری؛ خلیل عالمی سعید