علمی - پژوهشی
ارزیابی القای تحمل به تنش کم آبی با استفاده از پیش تیمار بذر در ارقام گندم (.Triticum aestivum L)
ارزیابی القای تحمل به تنش کم آبی با استفاده از پیش تیمار بذر در ارقام گندم (.Triticum aestivum L)

علیرضا عیوضی؛ علی نجفی پر؛ سید حیدر موسوی انزابی؛ حسین رنجی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 1-12

چکیده
  جهت ارزیابی اثرات پیش تیمار بذر در القای تحمل به تنش رطوبتی، آزمایشی تحت شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای در سال زراعی 8-1387 به صورت کرت های خرد شده در ایستگاه ساعتلوی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
پیش بینی مشخصه‌های رطوبت تعادلی آفتابگردان به کمک مدل های تجربی و شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی مشخصه‌های رطوبت تعادلی آفتابگردان به کمک مدل های تجربی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

رضا امیری چایجان؛ جعفر امیری پریان

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 13-24

چکیده
  در این پژوهش، از مدل های تجربی و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی محتوای رطوبت تعادلی بذر و مغز آفتابگردان استفاده شد. چهار مدل ریاضی هندرسون اصلاح‌شده، چانگ-پی فاست، هالسی و گب برای این منظور بکار ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اثر نوع بستر و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و ویژگی های رویشی دانهال سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Mill)
اثر نوع بستر و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و ویژگی های رویشی دانهال سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Mill)

علیا محمدی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ جعفر محمدی؛ حسین ربی انگورانی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 25-33

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثرات سطوح مصرف اسید جیبرلیک و نوع بستر بر جوانه زنی بذر گیاه سیکلامن ایرانی در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان در سال 1388 ، با بررسی دو فاکتور نوع بستر کشت در چهار نوع ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی جوانه زنی بذور دو رقم توت فرنگی کاماروزا و پاروس (Fragaria ananassa cv. Camarosa and Paros) تحت تاثیر خراش دهی با اسید سولفوریک و نوع محیط کشت در شرایط درون شیشه ای
بررسی جوانه زنی بذور دو رقم توت فرنگی کاماروزا و پاروس (Fragaria ananassa cv. Camarosa and Paros) تحت تاثیر خراش دهی با اسید سولفوریک و نوع محیط کشت در شرایط درون شیشه ای

رحمان یوسفی؛ موسی موسوی؛ نوراله معلمی؛ محمد هادی غفاریان مقرب

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 35-44

چکیده
  جوانه­ زنی بذور دو رقم توت­فرنگی پاروس و کاماروزا در دو نوع محیط کشت درون­شیشه­ای MS و B5 و محیط کاغذ صافی مرطوب 1(W) تحت تاثیر 4 غلظت اسید­سولفوریک (1، 12، 24 و 36 نرمالیته)، در سال 1390 در دانشگاه شهید چمران ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
کاربرد روش اسکار _ پی. سی.آر در تعیین جنسیت دانهال‌های بنه
کاربرد روش اسکار _ پی. سی.آر در تعیین جنسیت دانهال‌های بنه

بهنام اسفندیاری؛ غلامحسین داوری‌ نژاد؛ فرج الله شهریاری

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 45-51

چکیده
  بنه گیاهی دو پایه می‌باشد که علاوه بر ارزش بالای تغذیه‌ای و دارویی، بدلیل داشتن صفات مطلوب یکی از مهمترین پایه‌های پسته اهلی محسوب می‌شود. با توجه به این‌که انتخاب به کمک نشانگر می‌تواند به علت طولانی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اثرات الگو و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه یونجه رقم مساسرسا (.Medicago sativa L) در شرایط آب وهوایی جنوب خوزستان
اثرات الگو و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه یونجه رقم مساسرسا (.Medicago sativa L) در شرایط آب وهوایی جنوب خوزستان

غلامرضا عبادوز؛ عبدالامیر راهنما؛ قدرت اله فتحی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 53-64

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر فاصله بین ردیف کاشت و مصرف بذر بر میزان عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک یونجه رقم مساسرسا، آزمایشی از سال زراعی 1379 بمدت 4 سال زراعی (سال اول، سال استقرار) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مطالعه ارتباط الگوی باردهی منظم میوه با میزان فعالیت آنزیم های کاتکولاز و کرسولاز در انبه (.Mangifera indica L )
مطالعه ارتباط الگوی باردهی منظم میوه با میزان فعالیت آنزیم های کاتکولاز و کرسولاز در انبه (.Mangifera indica L )

منصوره شمیلی؛ علیرضا طلائی؛ محمد رضا فتاحی مقدم

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 65-75

چکیده
  انبه یکی از میوههای مهم مناطق گرمسیر دنیا می‌باشد، سال آوری یکی از مشکلات اساسی در تولید میوه انبه محسوب می‌شود. غربالگری دانهال های فاقد تناوب باردهیِ حاصل از تلاقی های کنترل شده، نیاز به مشاهده رفتار ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام برنج در منطقه اهواز
تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام برنج در منطقه اهواز

امین لطفی جلال آبادی؛ سید عطاء اله سیادت؛ قدرت اله فتحی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ عبدالعلی گیلانی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 77-92

چکیده
  به منظور بررسی اثر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام برنج، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین طی سال زراعی 85-1384 به صورت کرت های خرد شده در قالب ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
استفاده از پاسخ‌های کوتاه مدت هدایت روزنه‌ای در غربال‌گری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم (.Triticum aestivum L) به شوری
استفاده از پاسخ‌های کوتاه مدت هدایت روزنه‌ای در غربال‌گری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم (.Triticum aestivum L) به شوری

افراسیاب راهنما؛ کاظم پوستینی؛ رضا توکل افشاری

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 93-105

چکیده
  شوری رشد گیاه را از طریق تنش اسمزی ناشی از وجود نمک در محیط اطراف ریشه و سمیّت یونی ناشی از تجمع نمک در برگ‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد. به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر هدایت روزنه‌ای و سرعت رشد وارتباط ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اثر رژیم های آبیاری بر محتوی روغن، پرولین و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز
اثر رژیم های آبیاری بر محتوی روغن، پرولین و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز

عدنان کریمی؛ حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ موسی مسکرباشی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 105-117

چکیده
  به منظورارزیابی واکنش گلرنگ به کمبود آب در مراحل مختلف رشد، آزمایشی بر روی دو رقم گلرنگ در سال زراعی 89-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت کرت های خرد شده با سه تکراراجرا ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تاثیر مقدار و تقسیط کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر بازرویی
تاثیر مقدار و تقسیط کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر بازرویی

احمد کوچک زاده؛ قدرت اله فتحی؛ محمد حسین قرینه؛ سید عطاء اله سیادت؛ سیروس جعفری؛ خلیل عالمی سعید

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 119-129

چکیده
  اثر مقادیر مختلف نیتروژن (N) و تقسیط آن (AP) بر خصوصیات کمی و کیفی بازرویی اول نیشکر(Saccharum officinarum L.)  واریته CP48-103 بررسی شد. این مطالعه در سال 1386 در مرکز تحقیقات نیشکر واقع در 30 کیلومتری جنوب اهواز انجام گردید. ...  بیشتر