دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، بهار 1391 
3. بررسی واکنش ارقام سویا نسبت به تغییرات تاریخ کاشت در شرایط شمال خوزستان

صفحه 23-41

سید احمد کلانتر احمدی؛ جهانفر دانشیان؛ سید عطااله سیادت


4. تأثیر کمپوست زباله‌ شهری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین

صفحه 43-54

علی مجاب قصرالدشتی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ سید یاسر الدین موسوی


7. بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

صفحه 91-101

روح الله آواره شیرازی؛ مجید نبی‌پور؛ موسی مسکرباشی