نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه پیام نور ، ص.پ. 3697-19395 تهران.

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پژوهشکده‌ی منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه یاسوج

چکیده

نشانگرهای ریزماهواره ابزاری بسیار ارزشمند برای اهدافی از جمله نقشه یابی، انگشت نگاری و برنامه های اصلاحی می باشند. با وجود این ، این نشانگرهای ارزشمند تنها برای برخی از گیاهان مهم از نظر اقتصادی، قابل دسترس می باشد که دلیل آن هزینه های زیاد و مدت زمان طولانی در اجرای فرایند ساخت کتابخانه ی ریزماهواره و طراحی آغازگر می باشد. مقایسه نقشه های نشانگرهای ریزماهواره ای بین گونه ها و جنس های خویشاوند و خانواده گراس ها هم ردیفی بالایی را نشان می دهد بدین ترتیب می توان از نشانگرهای ریزماهواره ای شناخته شده برای سایر گونه های خویشاوند استفاده کرد. هدف این تحقیق ارزیابی قابلیت انتقال نشانگرهای ریزماهواره ای سورگوم (Sorghum ssp) بر روی نیشکر (Saccharum spp) و ذرت (Zea mays)بود. از 29 جفت آغازگر ریزماهواره ای سورگوم، به ترتیب 7/20% و 9/6%  بر روی ژنوم نیشکر و ذرت قابلیت انتقال نشان دادند. نشانگرهای ریزماهواره ای این تحقیق مؤثر بودند با این که تنها شش واریته از هرگونه استفاده شد. تعداد قطعات تکثیر یافته توسط نشانگرهای چندشکل در گونه های نیشکر و ذرت به ترتیب 9-4 ( متوسط2/6 ) و3-2 (متوسط5/2) بود. اندازه ی قطعات تکثیری در گونه های هدف، تفاوت هایی را در مقایسه با سورگوم نشان دادند. یک نشانگر با قابلیت تکثیر در هر سه گونه دیده شد که نشان دهنده ی حفظ نواحی آللی جایگاه اتصال نشانگر در  بین این سه گونه می باشد. این نشانگرها با قابلیت استفاده بین گونه ای، در حال حاضر می توانند برای مطالعات ژنتیکی و اصلاحی در این گونه ها مورد استفاده قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crop Species Transportability of Sorghum Microsatellite Markers In Sugarcane and Maize

نویسندگان [English]

  • S K 1
  • F E 2

چکیده [English]

Simple sequence repeat (SSR) markers are valuable tools for many purposes, such as mapping, fingerprinting, and plant breeding. However, they are only available in some economically important crops because of the high cost and labor intensity involved in their development. Comparative mapping reveals a high degree of colinearity between closely related species and genera, which allows the exchange of markers between them. Our objective was to examine the transportability of sorghum SSR markers to sugarcane (Saccharum spp) and maize (Zea mays). Out of 29 sorghum SSR markers, 20.7% and 6.9% were amplified in sugarcane and maize, respectively. SSR markers were informative, even though only six varieties of each species were examined. The number of fragments amplified by the polymorphic primers ranged from 4 to 9 with an average of 6.2 and 2-3 with an average of 2.5 in sugarcane and maize, respectively. Fragments amplified revealed size variation in target species, as compared to the sorghum markers. One marker, amplified among three related species, suggests that these allelic regions of the primer binding sites are conserved. These markers with transportability between species can be used for breeding and genetics studies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop SpeciesTransportability
  • Microsatellite
  • Sugarcane
  • sorghum
  • Maize