نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه بیوتکنولوژی و به‌نژادی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بنه گیاهی دو پایه می‌باشد که علاوه بر ارزش بالای تغذیه‌ای و دارویی، بدلیل داشتن صفات مطلوب یکی از مهمترین پایه‌های پسته اهلی محسوب می‌شود. با توجه به این‌که انتخاب به کمک نشانگر می‌تواند به علت طولانی بودن دوران نونهالی بنه باعث تسریع کارهای اصلاحی گردد، ناحیه‌ی تکثیر شونده با توالی مشخص ( اسکار) جهت شناسایی جنسیت مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش نه نمونه‌ی برگی بنه از درختان نر و ماده شناخته شده و یک نمونه شناخته نشده جمع آوری و با استفاده از یک جفت آغازگر اسکار مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج، تنها یک باند تقریباً 300 جفت بازی در نمونه‌های ماده تکثیر شد که در نمونه‌های نر مشاهده نگردید. با وجود این که مکانیزم تعیین جنسیت در پسته همچنان ناشناخته است، با توجه به پیوستگی نشانگر با جایگاه تعیین کننده جنسیت، می توان از نشانگرهای اسکار جهت تعیین جنسیت دانهال بنه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The usage of SCAR _ PCR in sex determination of Pistacia atlantica Desf. mutica seedlings

نویسندگان [English]

  • B. Esfandiari 1
  • G. Davari nijad 2
  • F. Shahriyari 3

1 Ph.D Student of Horticulture, Ferdowsi University of Mashhad,

2 Professor, Department of Horticulture, Ferdowsi University of Mashhad

3 Professor, Department of Crop Biotechnology and Breeding Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

 
Pistacia atlantica Desf. mutica is a dioecious plant. In addition to having a high nutrition and medical value, it is considered as an important Pistacia vera stock because of desirable properties. Pistacia species has along juvenile stage and persumably marker assistance selection can enhance its breeding program. Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) has been used to determine sex in Pistacia atlantica Desf. mutica. In this experiment,9 leaf samples of known male and female trees and 1unknown sample were collected and tested with a pair of SCAR primers. According to the results, only anapproximately 300 bp fragment was amplified in all female trees and it was absent in male trees. Although sex determination mechanism in Pistacia is still unknown, since correlations between SCAR marker and sex locus, we can useSCAR marker could be used for sex determination in Pistacia atlantica Desf. Mutica seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistacia atlantica Desf. mutica
  • Juvenile
  • Sex determination
  • SCAR