نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

جوانه­ زنی بذور دو رقم توت­فرنگی پاروس و کاماروزا در دو نوع محیط کشت درون­شیشه­ای MS و B5 و محیط کاغذ صافی مرطوب 1(W) تحت تاثیر 4 غلظت اسید­سولفوریک (1، 12، 24 و 36 نرمالیته)، در سال 1390 در دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه بذرهای تیمار شده با 4 غلظت اسید­سولفوریک، در محیط کشت MS و محیط B5 بدون ویتامین و تنظیم­کننده­های رشد و همچنین بر روی محیط کاغذ صافی مرطوب به منظور بررسی شاخص­های جوانه­زنی کاشته شدند. شاخص­های جوانه­زنی شامل درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، زمان رسیدن به 50% جوانه­زنی نهایی، میانگین طول ریشه­چه و همچنین میانگین طول ساقه­چه (دو هفته پس از شروع جوانه­زنی) ملاک تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بذر­هایی که خراش­دهی نشدند و همچنین بذر­هایی که با غلظت های 1، 12و 24 نرمالیته اسیدسولفوریک خراش­دهی شدند در هر سه محیط MS، B5 و محیط کاغذ صافی مرطوب در هر دو رقم کاماروزا و پاروس تا پایان دوره آزمایش (40 روز) هیچ گونه نشانه­ای از جوانه­زنی بروز ندادند، در حالیکه بذر­های هر دو رقم خراش­دهی شده با اسید­سولفوریک 36 نرمال، در هر سه محیط ذکر شده جوانه­زنی خود را بروز دادند، به طوریکه بیشترین شاخص­های جوانه­زنی بذر در محیط B5 و کمترین شاخص­های جوانه­زنی در محیط کاغذ­صافی مرطوب مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of scarification with sulfuric acid and culture medium type on seed germinatin of strawberry (Fragaria ananassa cv. Camaroasa and Paros) in in vitro conditions

نویسندگان [English]

  • R. i Yosef 1
  • M. Mousavi 2
  • N. Moalemi 3
  • M.H. Ghafarian Mogharab 4

1 M.Sc. Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University, Ahvaz

3 Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University, Ahvaz

4 Ph.D. Student, Faculty of Agriculture Tarbiat Modarres University, Thehran

چکیده [English]

In this study, we investigated strawberry seeds (Fragaria ananassa cv.Camarosa and Paros) germination where they scar using different concentrations of Sulfuric acid (1, 12, 24 and 36 N), in both types of in vitro culture medium of Murashig and Skoog (MS) and gamborg (B5) and wet filter paper (W). This experiment was performed in Shahid Chamran University of Ahvaz during 2011 on factorial experiment using Randomized Compeletly Design in 5 replications. The reated seeds with 4 concentrations of Sulfuric acid established in the culture medium of MS and B5 without vitamins and plant growh regulators and on wet filter paper mediun were investigated for germination indices. Germination percentage, germinatin rate, average radicle and plumule length (two week after germination) were analyzed. The results showed no germination in control treatment (no scarification seeds) and in scarification of seeds with 1, 12 and 24 N Sulfuric acid concentrations in the 3 types of culture medium (MS, B5 and wet filter paper (w)) during the experiment (40 days). However, scarification of seeds with 36 N concentration of Sulfuric acid in all types of culture medium showed the maximum seed germination index in B5 culture medium and minimum seed germination index in wet filter paper medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fragaria X ananasa
  • Germination
  • Scarification
  • In vitro conditions