اثر کاربرد پیش از برداشت اسید جیبرلیک بر عمر انباری و برخی شاخص‌های کیفی گیلاس ( .Prunus avium L) رقم سیاه مشهد

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مهم­ترین مشکلات پس از برداشت میوه گیلاس نرم شدگی، چروکیدگی، فساد میوه و همچنین قهوه ای شدن دم میوه می­باشد. در این پژوهش، اثر اسید جیبرلیک بر عمر انباری و ویژگی‌‌های کیفی گیلاس رقم" سیاه‌ مشهد " مورد بررسی قرار گرفت. اسید جیبرلیک در 4 غلظت 0، 10، 20 و 30 میلی‌گرم در لیتر در زمان شروع تغییر رنگ میوه­ها، روی میوه­‌ها و برگ‌‌­ها محلول‌‌پاشی گردید. برای ارزیابی صفات کیفی و برآورد طول عمر انباری، میوه‌‌­ها پس از برداشت در دمای صفر درجه سانتی‌گراد و رطوبتی 90 درصد به مدت 35 روز نگهداری شدند. بررسی­‌ها نشان داد که اسید جیبرلیک با افزایش اندازه و وزن، باعث تأخیر در رسیدن میوه‌­ها شد. اسید جیبرلیک روند نرم شدن میوه‌‌­ها را طی دوره‌ی انبارداری کاهش داد و با کاهش تولید اتیلن و کاهش از دست دهی آب، باعث تاخیر در پیری میوه‌­های تیمار شده نسبت به شاهد گردید. همچنین میوه‌­های تیمار شده نسبت به میوه­های شاهد میزان pH پایین­تر و اسیدیته بالاتری را نشان دادند. گرچه بین غلظت­‌های اسید جیبرلیک در بسیاری موارد اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد، اما غلظت 10 میلی‌گرم در لیتر به طور معنی‌داری باعث حفظ سفتی بافت میوه، کاهش تولید اتیلن و آلودگی‌‌­های قارچی گردید. علاوه بر این، اسید جیبرلیک باعث ماندگاری بیشتر، تازگی و سبزی دم میوه گیلاس گردید. بر اساس نتایج بدست آمده اسید جیبرلیک توانست به عنوان تیمار هورمونی مؤثر در افزایش و بهبود کیفیت میوه گیلاس مشهد و جلوگیری از برخی ضایعات عمل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Gibberellic acid treatment on storage life and quality indices of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. Siah Mashhad

نویسندگان [English]

  • A. Sedighi 1
  • M. Gholami 2
  • H. Sarikhani 3
  • A. Ershadi 3
1 Department of Horticultural Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran
2 Professor, Department of Horticultural Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan Iran
چکیده [English]

Fruit softening, shrinkage, decay and fruit stem browning are the most important problems in sweet cherry post-harvest storage. This research was conducted to study the effect of gibberellic acid (GA3) treatment on storage life and some quality attributes of sweet cherry cv. Siah Mashhad. Gibberellic acid was sprayed on fruits and leaves at four concentrations of 0, 10, 20 and 30 mg/l, at fruit coloring stage. The treated fruits were harvested at commercial maturity and stored at 0oC. The results showed that GA increased fruit but size and weight significantly delayed the ripening. GA reduced the rate of fruit softening and weight loss during storage in comparison to the control. Furthermore, its application at all three concentrations decreased ethylene production. However, the treated fruits had higher titratable acidity and lower pH values compared to controls. Fruits treated with GA3 at the concentration of 10 mg/l, showed significantly higher firmness and lower fungal decay compared to the others. In addition, GA maintained more fruit stems color and fruit freshness. Our results indicated that GA is an effective substance on maintaining sweet cherry quality during post-harvest storage period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweet cherry
  • Gibberellic acid
  • Storage life
  • Fruit quality