تعداد مقالات: 480

476. بهینه‌سازی شرایط کشت درون شیشه‌ای گیاه هاورتیا شیشه‌ای (Haworthia cooperi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

10.22055/ppd.2021.36744.1971

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ نسیم صفری؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان


477. بررسی واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه کوشیا به تنش همزمان شوری و کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22055/ppd.2021.36646.1967

محدثه شمس الدین سعید؛ نسیبه پور قاسمیان


478. بررسی اثرات نیترات کلسیم و فسفیت پتاسیم بر عمر انباری و برخی صفات کیفی پرتقال تامسون ناول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22055/ppd.2021.35965.1959

امیرعلی محمدی؛ مهرداد شهابیان؛ محمودرضا رمضانپور؛ شکراله حاجی وند


479. بررسی امکان پیش بینی زود هنگام ناسازگاری پیوند گیلاس با استفاده از روش درون شیشه hی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22055/ppd.2022.37508.1982

ارزو جلالی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ علی مرجانی


480. ارزیابی تأثیر گرد و غبار بر کلروفیل برگ، هدایت روزنه‌ای‌ و درصد تشکیل میوه در درختان خرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22055/ppd.2022.36683.1968

علیرضا راشکی؛ محمد عثمان امرا؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ میترا جباری