تعداد مقالات: 480

203. بررسی و مقایسه سازگاری برخی از ارقام تجارتی خارجی زیتون درشرایط آب و هوایی سرپل ذهاب

دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-67

ابوالمحسن حاجی امیری؛ عیسی ارجی؛ مرزبان نجفی


204. تأثر تاریخ کاشت بر عملکرد سه هیبرید جدید تجاری ذرت در شمال خوزستان

دوره 33، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 55-69

عبدالحسین گل شکوه؛ محمد برزگری؛ فربد فتوحی


206. بررسی روش کشت و محلول‌پاشی نانو ذرات کلسیم برکیفیت و کمیت گل گلایول رقم ماگما (Gladiolus hybrida cv. Magma)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-66

10.22055/ppd.2017.20176.1418

مهرانگیز چهرازی؛ داریوش پورقاسمی؛ مهرانگیز خوشبخت


207. پاسخ ژنوتیپ‌های جدید کلزا (Brassica napus) به قطع آبیاری انتهای فصل درآب و هوای نیمه‌خشک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-68

10.22055/ppd.2018.22672.1491

حامد عینی نرگسه؛ مجید آقاعلیخانی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ علی مختصی بیدگلی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


213. اثر عمق کاشت و رقم بر عملکرد و خصوصیات غده سیب زمینی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 67-74

علی اسحق بیگی


214. روش‌های آماری چندمتغیره جهت مطالعه روابط بین صفات گلرنگ در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 211-226

10.22055/ppd.2019.23810.1527

رقیه امینیان؛ خلیل کریم زاده اصل؛ فرهاد حبیب زاده؛ ابوالفضل باغبانی آرانی


215. الگوی پروتئوم برگ درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) در پاسخ به تنش خشکی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 211-220

10.22055/ppd.2019.30310.1791

علیرضا خالقی؛ روح انگیز نادری؛ سید علیرضا سلامی؛ مصباح بابالار؛ النا مزرتی


216. تأثیر سطوح مختلف کود محرک رشد حاوی عصاره جلبک و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و مواد مؤثره زعفران

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 213-226

10.22055/ppd.2019.26492.1630

سکینه خندان ده ارباب؛ محمد حسین امینی فرد؛ حمید رضا فلاحی؛ حامد کاوه


218. فراتحلیل عملکرد ریشه و عملکرد شکر ژنوتیپ های چغندرقند در منطقه کرج

دوره 44، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 357-368

10.22055/ppd.2020.32307.1870

پرویز فصاحت؛ محسن آقائی زاده؛ مژده کاکویی نژاد؛ لیلا جباری


220. ارزیابی تأثیر پسماند علف‌کش‌ پندی‌متالین بر گندم و جو

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 483-494

10.22055/ppd.2019.25477.1589

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی


221. Effect of Seed Treatment on Physiological Traits of Two Safflower Cultivars under Defoliation

دوره 43، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 507-516

10.22055/ppd.2020.31631.1845

Mina Pedram؛ Ali Hatami؛ Mohammad Reza Moradi Telavat؛ Zahra Tahmasebi


223. بررسی کمیت و کیفیت اسانس اندام‌های مختلف برازمبل (Perovskia abrotanoides)در رویشگاه طبیعی استان خراسان شمالی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-62

10.22055/ppd.2018.13446

سیدحسین پورحسینی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ علی سنبلی


224. تعیین تنوع گیاهی با استفاده از ویژگیهای مرفولوژیکی و تجزیه خوشه ای در ژرپلاسم های گیاه شوید

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 57-67

زهره فتحعلی پور؛ داریوش نباتی احمدی؛ حمید رجبی معماری؛ امیر سیاهپوش؛ فریده صدیقی دهکردی


225. اثر های بستر کشت،کربنات کلسیم و سولفات آمونیوم بر رشد و عملکرد قارچ صدفی (Pleurotus florida)

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-69

ابوذر قوهستانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ سید عبداله افتخاری