تعداد مقالات: 480

79. بررسی سازگاری و خصوصیات رویشی و زایشی برخی از ارقام زیتون در شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 17-27

عیسی ارجی؛ علی اصغر زینانلو؛ ابوالمحسن حاجی امیری؛ مرزبان نجفی


83. تلفیق وجین مکانیکی و کاربرد علف‌کش در مدیریت علف‌های هرز نیشکر (Saccharum officinarum L.)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 171-182

10.22055/ppd.2020.30228.1788

یوسف رضایی؛ الهام الهی فرد؛ سیدعطاا.. سیادت؛ ساسان عبدالهی لرستانی


86. بهینه‌سازی محیط کشت جهت ریزازدیادی سیب گوشت سرخ

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 337-348

10.22055/ppd.2019.26409.1649

نوشین کاظمی؛ محمداسماعیل امیری؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ زهرا سادات حسینی


87. ریزازدیادی پایه رویشی پنتا (Prunus domestica) در دو محیط ‌کشتMS و B5

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 441-454

10.22055/ppd.2019.24937.1570

زیبا بالاپور؛ حسین حسینی مقدم؛ مهدی زارعی؛ مهدی ملاشاهی


89. برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب توزیع ماده خشک رقم هایولا 401 کلزا در اهواز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-34

10.22055/ppd.2016.11952

حسین کمائی؛ قدرت الله فتحی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ جعفر پوررضا؛ محمدحسین قرینه


93. ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-34

پروین یادگار خسرویه؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ اسکندر زند


94. بررسی واکنش ارقام سویا نسبت به تغییرات تاریخ کاشت در شرایط شمال خوزستان

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-41

سید احمد کلانتر احمدی؛ جهانفر دانشیان؛ سید عطااله سیادت


96. اثر نوع بستر و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و ویژگی های رویشی دانهال سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Mill)

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

علیا محمدی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ جعفر محمدی؛ حسین ربی انگورانی


98. مطالعه اثر تنش‌های شوری و خشکی روی برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در اهواز

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-34

10.22055/ppd.2016.11830

فرید یوسفی؛ پیمان حسیبی؛ حبیب‌الله روشنفکر دزفولی؛ موسی مسکرباشی


99. ارزیابی پایداری عملکرد در نخود با استفاده از مدل AMMI در کرمانشاه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 25-37

آنیتا یاقوتی پور؛ عزت اله فرشادفر؛ مجید قیطولی


100. تأثیر اتیلن و 1-‌متیل‌سیکلوپروپن بر عمر انبارمانی میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-36

10.22055/ppd.2017.13114

​اورنگ خادمی؛ سیدمحمد حسینی ملا؛ داریوش طالعی؛ عرفان سپهوند