موضوعات = A: دیم کاری
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی روابط صفات، عملکرد و ویژگی‌های زراعی لاین‌های امیدبخش برنج

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 107-116

10.22055/ppd.2019.26920.1643

الناز خلیل خلیلی؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی تبار


4. اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط دیم

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-88

10.22055/ppd.2017.13121

محمدحسین انصاری؛ داوود هاشم آبادی؛ محراب یادگاری