موضوعات = H: خشک میوه ها
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر انبارداری پیوندک و زمان انجام پیوند بر گیرایی پیوند در ریزپیوندی برون شیشه‌ای پسته

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400

10.22055/ppd.2020.30517.1799

زینب صادقی؛ محمد حسین شمشیری؛ امان الله جوانشاه؛ واحد باقری