موضوعات = H: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
تعداد مقالات: 13
7. نقش پوشش‌دهی خوشه و ترکیبات ضد تعرق بر کنترل عارضه خشکیدگی خوشه‌ی خرمای رقم مضافتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-64

10.22055/ppd.2016.12041

اسماء شورآبادی؛ محمدحسین شمشیری؛ موسی نجفی‌نیا؛ سیدحسین میر‌دهقان


11. اثر اسید جیبرلیک و بنزیل‌آدنین بر صفات کمی و کیفی خرمای رقم استعمران در اهواز

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 105-114

منصور جلالی؛ نوراله معلمی؛ سید محمدحسن مرتضوی؛ عزیز تراهی


12. اثر اسید سالیسیلیک و طول دوره انبار داری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L.)

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-36

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ نوازاله مرادی؛ ابراهیم رضازاده؛ مختار حیدری


13. بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica)

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-12

منصوره شمیلی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلائی