موضوعات = H: کشت بافت
تعداد مقالات: 22
1. بهینه‌سازی شرایط کشت درون شیشه‌ای گیاه هاورتیا شیشه‌ای (Haworthia cooperi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

10.22055/ppd.2021.36744.1971

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ نسیم صفری؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان


2. بهینه‌سازی محیط کشت جهت ریزازدیادی سیب گوشت سرخ

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 337-348

10.22055/ppd.2019.26409.1649

نوشین کاظمی؛ محمداسماعیل امیری؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ زهرا سادات حسینی


5. اثر نوع محیط کشت، کلات‌کننده آهن و ترکیب هورمونی بر ریزازدیادی انار(Punica granatum L.)

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 309-322

10.22055/ppd.2019.27232.1655

طیبه اسحاقی ثانی؛ محمد زارع مهرجردی؛ احمد شریفی


7. اثر عصاره پوست انار، اسانس رزماری و درمنه بر عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی (Chrysanthemum morifolium R.)

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-143

10.22055/ppd.2019.25748.1596

معصومه ابراهیمی پور بافقی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ جلال غلام نژاد


8. باززایی درون شیشه‌ای گیاه زعفران زینتی (Crocus vernus L.) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 429-440

10.22055/ppd.2019.25898.1603

سارا پروین؛ محمد حسین دانشور؛ امین لطفی جلال آبادی


9. ریزازدیادی پایه رویشی پنتا (Prunus domestica) در دو محیط ‌کشتMS و B5

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 441-454

10.22055/ppd.2019.24937.1570

زیبا بالاپور؛ حسین حسینی مقدم؛ مهدی زارعی؛ مهدی ملاشاهی


10. بررسی اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه‌ای

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 509-522

10.22055/ppd.2019.24806.1567

سیده راضیه نوربخش رضایی؛ لیلا شبانی؛ مجید رستمی؛ محمد عبدلی


11. تعیین دز مناسب مواد جهش‌زای فیزیکی و شیمیایی در بافت کالوس برگ کیوی‌فروت

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 523-534

10.22055/ppd.2019.26394.1623

حسن ساعی آهق؛ موسی موسوی؛ رانجیت پاتیرانا


12. اثر سرب بر باززایی و تجمع فلزی Brassica oleracea var. acephala در شرایط کشت درون شیشه‌ای

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 265-278

10.22055/ppd.2019.24671.1560

امید صادقی؛ مینا تقی زاده؛ موسی سلگی


13. تولید گیاهان هاپلوئید مضاعف‌شده خیار از طریق کشت تخمک

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-88

10.22055/ppd.2019.23322.1514

ابوذر اسدی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمدرضا عبداللهی


15. اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-102

10.22055/ppd.2018.13443

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ مریم مرادیان


16. بهینه‌سازی شرایط باززایی گل راعی Hypericum perforatum در کشت درون شیشه‌ای

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 103-113

10.22055/ppd.2018.13440

زینب پارسامنش؛ فرشته بیات؛ محمد هدایت


18. تأثیر نیترات نقره بر تکثیر درون شیشه‌ای ارقام انار ملس یزدی و رباب

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64

10.22055/ppd.2016.12430

بابک ولی زاده کاجی؛ احمدرضا عباسی فر


19. اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس‌زایی و رویان‌زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (Cucumis Sativus L.)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-116

10.22055/ppd.2016.11846

سامره نجفی؛ محمدرضا عبداللهی؛ حسن ساری خانی؛ سید سعید موسوی


20. بررسی پاسخ سه پایه سیب به تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-78

10.22055/ppd.2015.11454

سعید جلالی صمغ آبادی؛ رسول جلیلی مرندی


21. اثر مواد تنظیم‌کننده‌ی رشد و آنتی‌اکسیدان بر القاء درون شیشه‌ای کالوس در گیاه سرخدار اروپایی (Taxus baccata L.)

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-7

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ خلیل عالمی سعید؛ محمد حسین دانشور؛ محمد رضا مفید


22. اثر نوع ریزنمونه و نوع هورمون اکسین بر روی تولید کالوس های جنین زا و القاء جنین زایی سوماتیکی در پایه 26.M سیب

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

سیاوش همتی؛ مهدی محسنی آذر؛ خدیجه آقایی؛ محمدرضا دیلمقانی؛ مریم معنوی فرد