موضوعات = H: فیزیولوژی پس از برداشت
تعداد مقالات: 46
1. بررسی اثرات نیترات کلسیم و فسفیت پتاسیم بر عمر انباری و برخی صفات کیفی پرتقال تامسون ناول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22055/ppd.2021.35965.1959

امیرعلی محمدی؛ مهرداد شهابیان؛ محمودرضا رمضانپور؛ شکراله حاجی وند


8. بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 563-574

10.22055/ppd.2019.26170.1611

سلاله نجفی مرغملکی؛ سید محمد حسن مرتضوی؛ حسین معتمدی


9. ارزیابی تجمع نیترات و نیتریت در سبزی‌های تولیدشده در مناطق مختلف اهواز

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 333-344

10.22055/ppd.2019.26457.1626

ناصر عالم زاده انصاری؛ داریوش شریف منش؛ صادق موسوی فرد


11. ارتباط شاخص‌های رنگ با ویژگی‌های شیمیایی میوه در ارقام سیب گوشت قرمز و سفید

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 359-372

10.22055/ppd.2019.23071.1506

میترا جباری؛ محمد مهدی شریفانی؛ احد یامچی


12. اثر پرتودهی با نور فرابنفش C بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو رقم کاشان طی انبارمانی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 181-194

10.22055/ppd.2019.18805.1367

زهرا سادات عسگریان؛ محمد سیاری؛ محمود اثنی عشری


16. بررسی روش کشت و محلول‌پاشی نانو ذرات کلسیم برکیفیت و کمیت گل گلایول رقم ماگما (Gladiolus hybrida cv. Magma)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-66

10.22055/ppd.2017.20176.1418

مهرانگیز چهرازی؛ داریوش پورقاسمی؛ مهرانگیز خوشبخت


18. خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی چندپایه تجاری پسته در شرایط کنترل‌شده دمایی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-90

10.22055/ppd.2018.20314.1423

هاجر حکم آبادی؛ مهدی رضائی؛ حسین حکم آبادی


24. برهمکنش اثرات اسید اگزالیک و زمان انبارمانی بر برخی خصوصیات کیفی آلوی رقم شابلون

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-24

10.22055/ppd.2017.13113

حسیبن خسروابادی؛ فریال وارسته؛ اسماعیل سیفی


25. تأثیر اتیلن و 1-‌متیل‌سیکلوپروپن بر عمر انبارمانی میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-36

10.22055/ppd.2017.13114

​اورنگ خادمی؛ سیدمحمد حسینی ملا؛ داریوش طالعی؛ عرفان سپهوند