موضوعات = E: خاکشناسی
تعداد مقالات: 11
4. بررسی اثر محلول‌پاشی نانو کلات روی و سولفات روی بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum)

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-53

10.22055/ppd.2015.11446

زهره مقیمی پور؛ محمد محمودی سورستانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ زهرا رمضانی


5. جداسازی باکتری آزوسپریلوم و بررسی تأثیر چهار جدایه برتر روی جوانه‌زنی بذور کلزا

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-21

نگار قادری؛ محسن علمائی؛ محمد حسین ارزانش؛ یونس محمدنژاد؛ علی رضا ربیع زاده


7. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم بر انتقال مجدد کربوهیدرات‌های محلول دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 69-82

آزاده علیزاده؛ مجید نبی پور؛ افراسیاب راهنما


8. بررسی تاثیر برخی محلول‌های نگهداری طبیعی بر ماندگاری برگ بریده گیاه سیکاس

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-87

ملیحه آب شاهی؛ حسین زارعی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهناز اقدسی


9. تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر اجزای عملکرد و ترکیبات ثانویه بابونه (Matricaria chamomilla L.)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 99-112

محمد امین کهن مو؛ مجید آقا علیخانی


10. بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 113-126

آذر موقتیان؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ امیر سیاهپوش