موضوعات = علوم علف های هرز
تعداد مقالات: 14
1. تاثیر اختلاط بقایای چند گیاه دارویی بر روی بانک بذری علف های هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.22055/ppd.2020.28826.1748

وحید چمنی؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


2. تلفیق وجین مکانیکی و کاربرد علف‌کش‌ در مدیریت علف‌های هرز نیشکر (Saccharum officinarum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22055/ppd.2020.30228.1788

یوسف رضایی؛ الهام الهی فرد؛ سیدعطاا.. سیادت؛ ساسان عبدالهی لرستانی


7. ارزیابی تأثیر پسماند علف‌کش‌ پندی‌متالین بر گندم و جو

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 483-494

10.22055/ppd.2019.25477.1589

تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی


8. کنترل شیمیایی کاتوس (Cynanchum acutum) در مزارع پلنت نیشکر

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 103-114

10.22055/ppd.2019.24376.1545

ایمان احمدی؛ محمد حسین قرینه


14. ارزیابی اثرات کیفیت آب و سولفات آمونیوم بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف‌های‌هرز باغ زرشک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-34

پروین یادگار خسرویه؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ اسکندر زند