موضوعات = B: بیوتکنولوژی گیاهی
تعداد مقالات: 13
2. تأثیر سطوح مختلف کود محرک رشد حاوی عصاره جلبک و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و مواد مؤثره زعفران

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 213-226

10.22055/ppd.2019.26492.1630

سکینه خندان ده ارباب؛ محمد حسین امینی فرد؛ حمید رضا فلاحی؛ حامد کاوه


5. بررسی بیان ژن‌های پینن‌سنتاز و لینالول‌سنتاز در پاسخ به تیمار جیبرلیک اسید در گیاه بومادران (Achillea millefolium L.)

دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-24

10.22055/ppd.2019.27042.1652

امید پور عسکری؛ داریوش نباتی احمدی؛ خسرو مهدی خانلو؛ لیلا نژاد صادقی


8. تأثیر عوامل مختلف بر القای ریشه‌های مویین در سیر ایرانی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-54

10.22055/ppd.2018.22526.1487

فاطمه مرادی؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ کوروش وحدتی؛ طاهره حسنلو


9. تأثیر محرک‌های مختلف زیستی و غیرزیستی بر رشد ریشه مویین در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-42

10.22055/ppd.2018.13548

شیوا سیاه منصور؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی


11. تحریک ریشه‌های موئین تراریخت در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22055/ppd.2017.12057

احمد جلیلیان؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزابادی؛ سیده زهرا حسینی


13. وراثت‌پذیری و هتروزیس صفات در لاین‌ها و ترکیبات سینگل کراس ذرت شیرین (Zea mays L.)

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 103-118

10.22055/ppd.2016.12045

عبدالناصر مهدی‌پور؛ سعید خاوری خراسانی؛ حسن حمیدی؛ الهام عزیزی