موضوعات = A: فیزیولوژی گیاهان زراعی
تعداد مقالات: 55
1. اثر نوع و روش مصرف اسیدهای آمینه مختلف بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، محتوای پرولین و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medik.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.22055/ppd.2020.31327.1834

علی حیدرزاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


2. تأثیر کود نیتروژن و باکتری محرک رشد بر رشد چغندرقند در کشت تأخیری

دوره 44، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 295-304

10.22055/ppd.2020.30457.1811

نصرالله نصرت؛ مرتضی گلدانی؛ جواد رضایی


3. Effect of Seed Treatment on Physiological Traits of Two Safflower Cultivars under Defoliation

دوره 43، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 507-516

10.22055/ppd.2020.31631.1845

Mina Pedram؛ Ali Hatami؛ Mohammad Reza Moradi Telavat؛ Zahra Tahmasebi


5. شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در گونه علوفه‌ای- مرتعی علف‌بره پابلند (Festuca arundinacea Schreb.)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 419-430

10.22055/ppd.2019.28151.1704

احسان رحیمی؛ رضا محمدی؛ علیرضا پورمحمد؛ علی‌اصغر علیلو


6. تأثیر روش ‏های مختلف آبیاری بر عملکرد غده و بهره‏ وری مصرف آب در ارقام سیب‏ زمینی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 431-442

10.22055/ppd.2019.28244.1706

باقر مستعلی زاده؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح اله مرادی


10. مقایسه تغییرات قندها و بیان ژن‌های دساتورزا 12 و 15 در گندم نان و دورم تحت تنش‌سرما

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 387-400

10.22055/ppd.2019.22457.1481

لیلا نژاد صادقی؛ رضا معالی امیری؛ حسن زینالی خانقاه


11. ارزیابی شاخص‌های کیفی شربت در برداشت سبز و سوخته نیشکر

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 402-415

10.22055/ppd.2019.25618.1595

رضا مرادی؛ سید عطاء اله سیادت؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا مرادی تلاوت


12. اثر تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیک و فنولوژیک ژنوتیپ‌های یولاف زراعی (Avena sativa L.) در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 415-428

10.22055/ppd.2019.24683.1561

مریم دولت آبادی؛ پیمان حسیبی؛ حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ بهزاد سرخی


14. ارزیابی صفات فیزیولوژیک بادام‌زمینی (Arachis hypogaea L.) در واکنش به سرزنی بوته‌ها و روش‌های کاربرد نانوکلات‌های روی و کلسیم

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 97-110

10.22055/ppd.2018.23744.1524

امین نوبهار؛ معرفت مصطفوی راد؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سعید سیف زاده؛ علیرضا ولدآبادی


20. اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط دیم

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-88

10.22055/ppd.2017.13121

محمدحسین انصاری؛ داوود هاشم آبادی؛ محراب یادگاری


24. تخمین سطح برگ در گلرنگ با استفاده از خصوصیات رویشی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 115-123

10.22055/ppd.2016.12426

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه


25. عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-42

10.22055/ppd.2016.12053

رحیم محمدیان؛ سید باقر محمودی؛ حسنعلی شهبازی؛ سعید دارابی؛ عادل پدرام