کلیدواژه‌ها = Adiantum capillus-veneris L
تعداد مقالات: 1
1. Bioactivity of Methanolic Leaves and Stem Extracts of Adiantum capillus-veneris L. From Southeast of Marivan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22055/ppd.2020.29309.1757

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی