کلیدواژه‌ها = Antioxidant activity
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی و زیست توده خشک اندام هوایی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22055/ppd.2020.30809.1817

فریبا محمدی فرد؛ محمد مقدم


2. تاثیر کاربرد آزومیت بر کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22055/ppd.2019.29933.1778

فرحناز عزیزی؛ محمد مقدم؛ سارا فرسرایی؛ دین محمد مشفق


3. Bioactivity of Methanolic Leaves and Stem Extracts of Adiantum capillus-veneris L. From Southeast of Marivan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22055/ppd.2020.29309.1757

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی


5. اثر دمای انبار و نوع بسته بندی بر ماندگاری میوه تمشک سیاه وحشی تابستانه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-112

10.22055/ppd.2017.19095.1376

مهدی حدادی نژاد؛ کامران قاسمی؛ امیرعلی محمدی