اثر نوع و ترکیب تنظیم‌کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیا
اثر نوع و ترکیب تنظیم‌کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیا

فاطمه حسینی؛ نسرین مشتاقی؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری؛ حسن مرعشی؛ فاطمه کیخا آخر

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.27321.1660

چکیده
  چکیدهبگونیا یکی از رایج‌ترین گیاهان زینتی در سراسر جهان می‌باشد که به‌عنوان گیاه باغی، گلدانی، آویز و گلخانه‌ای پرورش می‌یابد. تکنیک‌های کشت‌بافت گیاهی روش جایگزینی برای تولید انبوه گیاهان یکسان ...  بیشتر
اثر نوع محیط کشت، کلات‌کننده آهن و ترکیب هورمونی بر ریزازدیادی انار(Punica granatum L.)
اثر نوع محیط کشت، کلات‌کننده آهن و ترکیب هورمونی بر ریزازدیادی انار(Punica granatum L.)

طیبه اسحاقی ثانی؛ محمد زارع مهرجردی؛ احمد شریفی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 309-322

https://doi.org/10.22055/ppd.2019.27232.1655

چکیده
  چکیدهریزازدیادی انار از طریق کشت بافت به‌عنوان یک راهکار برای تولید نهال‌های یکنواخت و عاری از بیماری مطرح است. با این حال برخی عوامل از قبیل عدم ریشه‌زایی و قهوه‌ای شدن می‌تواند ریزازدیادی این گیاه ...  بیشتر