بررسی پایداری عملکرد توتون‌های گرمخانه‌‌ای با استفاده از برخی آماره‌های پایداری تک متغیره و چند متغیره
بررسی پایداری عملکرد توتون‌های گرمخانه‌‌ای با استفاده از برخی آماره‌های پایداری تک متغیره و چند متغیره

نقی حسین زاده فشالمی؛ رقیه امینیان؛ حبیب الله سمیع زاده

دوره 45، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 311-321

https://doi.org/10.22055/ppd.2022.40945.2037

چکیده
  این طرح به منظور تعیین سازگاری و پایداری عملکرد 10 ژنوتیپ توتون و برآورد پایدارترین ژنوتیپ برای مناطق توتون‌کاری استان‌های گیلان، مازندران و گلستان اجرا شد. در این پژوهش 10 ژنوتیپ نرعقیم توتون گرمخانه‌ای ...  بیشتر
ارزیابی پایداری عملکرد در نخود با استفاده از مدل AMMI در کرمانشاه
ارزیابی پایداری عملکرد در نخود با استفاده از مدل AMMI در کرمانشاه

آنیتا یاقوتی پور؛ عزت اله فرشادفر؛ مجید قیطولی

دوره 32، شماره 1 ، شهریور 1388، ، صفحه 25-37

چکیده
  وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می کند که عملکرد ژنوتیپ ها در دامنه وسیعی از شرایط محیطی مورد آزمایش قرار گیرند تا اطلاعات حاصل بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آن ها را افزایش دهد.در این تحقیق ...  بیشتر