کلیدواژه‌ها = اثر متقابل ژنوتیپ × محیط
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری عملکرد در نخود با استفاده از مدل AMMI در کرمانشاه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 25-37

آنیتا یاقوتی پور؛ عزت اله فرشادفر؛ مجید قیطولی