کلیدواژه‌ها = رشد رویشی
تعداد مقالات: 5
1. اثر نورهای مصنوعی (LEDs) و طبیعی بر کمیت و کیفیت نشای اطلسی، شمعدانی و حسن یوسف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

10.22055/ppd.2020.32166.1865

پریا دهخدایی؛ سعید ریزی؛ مسعود قاسمی قهساره


5. تأثیر کار برد اسید جیبرلیک بر خصوصیات رشد رویشی دانهال های کنار (Ziziphus spina-christi

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 81-88

نوراله معلمی؛ ماندانا غلامیان؛ محمد صدرزاده