کلیدواژه‌ها = محیط کشت
تعداد مقالات: 6
3. اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-102

10.22055/ppd.2018.13443

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ مریم مرادیان


4. تحریک ریشه‌های موئین تراریخت در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22055/ppd.2017.12057

احمد جلیلیان؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزابادی؛ سیده زهرا حسینی


5. اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 83-92

شادی محمدی نژاد؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشری


6. تاثیر بنزیل آدنین و ایندول استیک اسید بر امکان نجات جنین نتاج حاصل از تلاقی ارقام انگور عسکری و رابی سیدلس

دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-79

میترا رازی؛ رسول جلیلی‌مرندی؛ بهمن حسینی؛ حامد دولتی بانه؛ مهران جعفری؛ رامین حاجی‌تقی‌لو