کلیدواژه‌ها = آنزیم
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های کیفی و بهبود رنگ‌گیری میوه سیب رقم رد اسپار

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-125

10.22055/ppd.2016.12062

افسانه اله ویرن اوصالو؛ علیرضا فرخزاد؛ محمدرضا اصغری


4. اثر نیتروژن بر تجمع نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز در برخی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-118

سمیه اسفندیاری بیات؛ سید عبدالله افتخاری؛ مختار حیدری