کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر محلول‌پاشی گلایسین بتائین بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی نعناع (Mentha spicata var. crantz) تحت تنش شوری

دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 267-280

10.22055/ppd.2019.27413.1666

زینب جوشن؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده اردکانی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ ساره خواجه حسینی


2. اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی در تعدادی از لاین‌‌های لوبیای محلی گیلان

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22055/ppd.2018.21148.1445

مهرناز زنده‌دل ثابت؛ پیمان شریفی؛ مهران غلامی


3. بررسی اثر مس بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 101-114

10.22055/ppd.2016.12432

مرضیه تقی زاده؛ احمد مهتدی؛ طهماسب آسمانه


4. اثر های بستر کشت،کربنات کلسیم و سولفات آمونیوم بر رشد و عملکرد قارچ صدفی (Pleurotus florida)

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-69

ابوذر قوهستانی؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ سید عبداله افتخاری


5. اثر نیتروژن بر تجمع نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز در برخی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-118

سمیه اسفندیاری بیات؛ سید عبدالله افتخاری؛ مختار حیدری


6. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم بر رشد، غلظت عناصر غذایی و عملکرد گل بریده رز (.Rosa hybrida L) رقم وندتا

دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 15-26

شهرام کیانی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کامران میرزاشاهی


7. اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در منطقه کرمان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 13-25

محدثه شمس الدین سعید؛ حسن فرحبخش