اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب
اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب

سکینه فلاح معافی؛ یاور شرفی؛ آیت اله رضایی؛ محمدحسین فتوکیان

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/ppd.2017.15498.1253

چکیده
  بیشتر ارقام سیب خودناسازگار بوده و برای تشکیل میوه نیازمند به دگر گرده‌افشانی می‌باشند. عنصر روی یکی از عوامل تأثیرگذار در جوانه‌زنی دانه گرده روی کلاله است و از این طریق باعث افزایش تشکیل میوه می‌شود. ...  بیشتر
تاثیر دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد لوله گرده چند رقم بادام با زمان‌های گل‌دهی متفاوت
تاثیر دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد لوله گرده چند رقم بادام با زمان‌های گل‌دهی متفاوت

صفیه موسوی نژاد؛ جعفر حاجی لو؛ حمید رهنمون

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 49-58

چکیده
  در این پژوهش تاثیر دماهای مختلف ( 5، 10، 15 و 20 درجه سانتی­گراد) بر دینامیک رشد لوله گرده در شرایط درون شیشه­ای و گرده­افشانی کنترل شده در ارقام نک­پلوس­اولترا، سهند، فرانیس و ژنوتیپ K100 بادام مورد ...  بیشتر