کلیدواژه‌ها = عملکرد و اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 113-126

آذر موقتیان؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ امیر سیاهپوش


3. اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک دو هیبرید ذرت در منطقه کرمان

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 13-25

محدثه شمس الدین سعید؛ حسن فرحبخش