کلیدواژه‌ها = گل نرگس
تعداد مقالات: 2
1. اثر مقادیر مختلف زئولیت طبیعی بر ویژگی‌های رویشی و زایشی گل نرگس شیراز رقم "شهلا" (Narcissus tazetta L. cv. Shahla)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-48

فرزاد نظری؛ همایون فرهمند؛ مسعود قاسمی قهساره


2. بررسی کاریوتایپ و سطوح پلوئیدی برخی از ژنوتیپ های گل نرگس بومی و غیر بومی ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-27

مهرانگیز چهرازی؛ روح انگیز نادری؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد اسماعیل حسنی؛ عیسی ظریفی