شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر SSR
شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر SSR

غفار کیانی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 81-86

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12363

چکیده
  در اصلاح نباتات کلاسیک به‌نژادگران ارقام برگرداننده‌کننده باروری را از طریق تست کراس ارقام موجود با لاین‌های نر عقیم سیتوپلاسمی (CMS) و ارزیابی نتاج F1 از نظر باروری دانه گرده و خوشه مورد شناسائی قرار ...  بیشتر
گزینش مورفولوژیکی و مولکولی ژن(های) اعاده‌کننده باروری در جمعیت‌های در حال تفکیک برنج
گزینش مورفولوژیکی و مولکولی ژن(های) اعاده‌کننده باروری در جمعیت‌های در حال تفکیک برنج

مصطفی عیدی کهنکی؛ غفار کیانی؛ قربانعلی نعمت‌زاده

دوره 38، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 89-98

https://doi.org/10.22055/ppd.2015.11322

چکیده
  تلفیق روش­های کلاسیک اصلاح نبات و گزینش مبتنی بر نشانگرهای مولکولی، سرعت تولید لاین­های جدید اصلاحی را افزایش خواهد داد. محدودیت ارقام مناسب اعاده­کننده باروری، تعداد کم لاین­های موثر و سازگار ...  بیشتر
اثر تنش سرما بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه دو رقم برنج (Oryza sativa L.)
اثر تنش سرما بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

زهرا حسن نژاد؛ سید منصور سیدنژاد؛ عبد العلی گیلانی؛ پیمان حسیبی

دوره 37، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 27-37

چکیده
  به منظور بررسی فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی دو رقم برنج (چمپا و دلار)، در هنگام مواجه با تنش سرما و نیز تنش اکسیداتیو متعاقب آن، آزمایشی در اسفند سال 1389 در مزرعه واحد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ...  بیشتر
بررسی اثر ژن ها و تهیه نقشه پیوستگی در جمعیت برنج ایرانی حاصل از تلاقی ارقام غریب × خزر
بررسی اثر ژن ها و تهیه نقشه پیوستگی در جمعیت برنج ایرانی حاصل از تلاقی ارقام غریب × خزر

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ علی اکبر عبادی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 29-52

چکیده
  ساختار ژنتیکی صفات زراعی مهم ترین نقش را در تعیین متدولوژی اصلاحی آنها دارد. تجزیه میانگین نسل ها و مکان یابی صفات کمی از مهم ترین روش های تعیین نوع و عمل ژن ها است. به منظور تعیین ساختار ژنتیکی صفات زراعی ...  بیشتر