کلیدواژه‌ها = انبه
تعداد مقالات: 4
2. اثر اسید سالیسیلیک و طول دوره انبار داری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L.)

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-36

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ نوازاله مرادی؛ ابراهیم رضازاده؛ مختار حیدری


4. بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica)

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-12

منصوره شمیلی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلائی