کلیدواژه‌ها = اسید جیبرلیک
تعداد مقالات: 4
1. اثر نوع بستر و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و ویژگی های رویشی دانهال سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Mill)

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

علیا محمدی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ جعفر محمدی؛ حسین ربی انگورانی


2. اثر کاربرد پیش از برداشت اسید جیبرلیک بر عمر انباری و برخی شاخص‌های کیفی گیلاس ( .Prunus avium L) رقم سیاه مشهد

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-61

اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری‌خانی؛ احمد ارشادی


3. تأثیر تیمارهای اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین بر کیفیت گل های شاخه بریده‌ی سوسن (Liliium hybrid)، رقم های ناوونا (Navona) و سب دازل (Ceb Dazzle)

دوره 34، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 57-72

مرضیه جزایری مقدس؛ یونس مستوفی؛ روح انگیز نادری؛ سپیده کلاته جاری


4. تأثیر کار برد اسید جیبرلیک بر خصوصیات رشد رویشی دانهال های کنار (Ziziphus spina-christi

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 81-88

نوراله معلمی؛ ماندانا غلامیان؛ محمد صدرزاده