کلیدواژه‌ها = خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیکی انبه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اولیه خصوصیات میوه درختان گزینش شده انبه (.Mangifera indica L) در میناب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-129

معصومه عباسی؛ مختار حیدری؛ محمد حسین دانشور