کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 10
1. تاثیر کاربرد باکتری های محرک رشد و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی عملکرد سیب زمینی‎‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

10.22055/ppd.2019.28009.1696

محمد داداش زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی


2. بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 563-574

10.22055/ppd.2019.26170.1611

سلاله نجفی مرغملکی؛ سید محمد حسن مرتضوی؛ حسین معتمدی


7. تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌های کیفی و بهبود رنگ‌گیری میوه سیب رقم رد اسپار

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-125

10.22055/ppd.2016.12062

افسانه اله ویرن اوصالو؛ علیرضا فرخزاد؛ محمدرضا اصغری


8. ارزیابی اولیه خصوصیات میوه درختان گزینش شده انبه (.Mangifera indica L) در میناب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-129

معصومه عباسی؛ مختار حیدری؛ محمد حسین دانشور


9. تأثیر کمپوست زباله‌ شهری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 43-54

علی مجاب قصرالدشتی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ سید یاسر الدین موسوی