کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه ژنتیک تحمل به ریزش خورجین و صفات مرتبط در ژنوتیپ‌های کلزای زمستانه با استفاده از روش تلاقی دای‌آلل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

10.22055/ppd.2019.28332.1714

مصطفی عیدی کهنکی؛ غفار کیانی؛ بهرام علیزاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ حسن امیری اوغان


3. اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی در تعدادی از لاین‌‌های لوبیای محلی گیلان

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22055/ppd.2018.21148.1445

مهرناز زنده‌دل ثابت؛ پیمان شریفی؛ مهران غلامی


4. عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-42

10.22055/ppd.2016.12053

رحیم محمدیان؛ سید باقر محمودی؛ حسنعلی شهبازی؛ سعید دارابی؛ عادل پدرام


6. اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 83-92

شادی محمدی نژاد؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشری


7. تجمع نیترات و نیتریت در توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 89-98

سید عبدالله افتخاری؛ مختار حیدری


8. اثر نیتروژن بر تجمع نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز در برخی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-118

سمیه اسفندیاری بیات؛ سید عبدالله افتخاری؛ مختار حیدری


9. ارزیابی برخی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک تحمل به آبیاری با آب شور در سه ژنوتیپ کلزا

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 75-86

فرانک طهماسبی؛ پیمان حسیبی؛ موسی مسکرباشی


10. ارزیابی اولیه خصوصیات میوه درختان گزینش شده انبه (.Mangifera indica L) در میناب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-129

معصومه عباسی؛ مختار حیدری؛ محمد حسین دانشور