کلیدواژه‌ها = میوه
تعداد مقالات: 5
2. اثر اسید سالیسیلیک و طول دوره انبار داری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L.)

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-36

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ نوازاله مرادی؛ ابراهیم رضازاده؛ مختار حیدری


3. بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica)

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-12

منصوره شمیلی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلائی


4. ارزیابی اولیه خصوصیات میوه درختان گزینش شده انبه (.Mangifera indica L) در میناب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-129

معصومه عباسی؛ مختار حیدری؛ محمد حسین دانشور


5. بررسی سازگاری و خصوصیات رویشی و زایشی برخی از ارقام زیتون در شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 17-27

عیسی ارجی؛ علی اصغر زینانلو؛ ابوالمحسن حاجی امیری؛ مرزبان نجفی